Nieuws 

nieuwsarchief

Laatste nieuws

Inloop bijeenkomst woningbouw scharnegoutum noord succesvol

Grote opkomst bij inloopbijeenkomst Scharnegoutum Noord Op 1 november 2022 was er een inloopbijeenkomst in Scharnegoutum waar bezoekers de verschillende schetsen van het nieuwbouwplan konden bekijken. Vanaf de start van het project is Dorpsbelang Skearnegoutum...

Lees meer

Engelen project

Altijd al een Kerstengel willen zijn? Dan is dit je kans!   Wat doet een Kerstengel precies?Kerstengelen zijn mensen van goede wil die in de komende adventstijd een licht voor een ander willen zijn. Als Kerstengel verras je in de vier adventsweken (de weken van...

Lees meer

Verslag Bestuur Dorpsbelang 5 juli 2022

Nieuws van doarpsbelang  juni 2022 Woningbouw Het is voor het Bestuur van Doarpsbelang momenteel een hectische periode. Er zijn veel bijeenkomsten, met name met de Projectgroep van de gemeente SWF die werkt aan de woningbouwplannen voor Scharnegoutum Noord. Wij...

Lees meer

Ofskie fan Albert

Ofskie fan Albert,Ofrûne wike hat de mediagroep ôfskie naam fan Albert Kingma. Albert hat it wurk foar de mediagroep dien fanôf de earste oere, dat wol sizze fanôf de tiid dat de Doarpsomropper op in oare wize makke wurde moast om`t der feroaringen kamen yn de...

Lees meer

Verslag van de informatieavond Gezondheidscentrum

Verslag van de informatieavond  “gezondheidscentrum” Scharnegoutum in het dorpshuis op vrijdag 22 april 2022 om 20.00 uur. Aanwezig: 79 dorpelingen; Marten Atsma, architect met zoon Sem, Peter Barla, apotheker, Helga Krist accountmanager van de gemeente  Hornstra en...

Lees meer

Reuring yn Skearnegoutm

Der barde nochal wat yn Skearnegoutum de lêste wiken. Sa binne de wurknimmers fan BAM al in hiel skoft dwaande om it glêsvezel netwurk foar snel ynternet oan te lizzen en de oanslútingen nei de wenten te bringen. Alle stoepen moate opbrutsen wurde foar it lizzen fan...

Lees meer

Jaarvergadering doarpsbelang 2021

Aan de leden van de Feriening van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea Beste leden, We willen de jaarvergadering 2021 opnieuw digitaal houden. Er is een mogelijkheid om weer in het Swettehûs onze jaarvergadering te houden, maar liever kiezen we voor de digitale weg....

Lees meer

Verslag ledenvergadering dorpsbelang

Verslag voor de jaar ledenvergadering Dorpsbelang over de periode juli tot en met december 2021. In deze verslagperiode vergaderde het bestuur driemaal en de eerst daarop volgende was in januari 2022. Daarnaast waren er in deze verslagperiode twee inloopavonden in het...

Lees meer

Stads(dorp)verlichting

Op de tweede zondagavond van de maand doet Sinneflecht Spiritueel Centrum mee aan Stadsverlichting https://www.tijntouber.com/product/stadsverlichting/ . Stadsverlichting is een initiatief van Tijn Touber en vindt plaats in vele huiskamers in Nederland.Er wordt 40...

Lees meer

Vacatures – Oproep Mediagroep

Wegens vertrek van een aantal vrijwilligers zoeken wij nieuwe mensen die ons team komen versterken.Wij zoeken jou ....!   De Mediagroep Scharnegoutum 

Lees meer

Als er niets gebeurt…

DRINGENDE OPROEPWanneer vrijwilligers stoppen ontstaat een probleem van bemensing !!!! “Als er niets gebeurt, moet er eerst iets gebeuren, voordat er iets gebeurt. Dus moet je iets laten gebeuren. En dat is logisch!”        Dat kunnen we met elkaar voorblijven - zie...

Lees meer

Steun de Mediagroep

Het Bestuur van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea steunt van harte de oproep van de Mediagroep voor nieuwe vrijwilligers. Wist U dat de mediagroep van grote betekenis is voor ons Bestuur -en overigens ook voor ons dorpshuis - omdat het een belangrijk...

Lees meer

Uitnodiging bijeenkomst Gezondheidscentrum

Op verzoek van en in nauwe samenwerking met onze huisartsen, de heren Jansen en Hornstra, nodigen wij U uit voor een informatieve bijeenkomst in het Swettehûs op vrijdag, 22 april a.s. `s avonds om 20.00 uur in het Swettehûs. Op deze bijeenkomst zullen onze artsen U...

Lees meer

DRINGENDE OPROEP – Mediagroep Scharnegoutum

Maart 2022 Gaat de Doarpsomropper kopje onder??? Beste dorpsgenoten. Wij (Mediagroep Skearnegoutum) maken ons grote zorgen over het voortbestaan van de Doarpsomropper fan Skearnegoutum. Voor het eerst verschenen in 1968 lijkt het erop dat er na al die jaren niet...

Lees meer

Dorpsmoestuin – Vraag

Oproep: wij zoeken grond voor de dorpsmoestuin in Scharnegoutum Een jaar geleden begon het idee van een dorpsmoestuin met een oproep in de Doarpsomropper. Meteen veel enthousiaste reacties en mensen die aangaven graag te willen helpen en/of enthousiast waren over het...

Lees meer

Storm Eunice op de Blankendalwei

Blankendalwei:We hebben het allemaal gemerkt: De storm over Nederland. De storm in Scharnegoutum.Storm Eunice op .....? februari was een van de zwaarste stormen in de afgelopen 100 jaar.In onze regio zijn veel bomen omver geblazen. Gemeentewerkers waren er druk mee de...

Lees meer

Grote kaalslag bomen Legedyk

Afgelopen week werden 9 - 10 bomen gesnoeid op de Legedyk. Een ware kaalslag als gevolg van de Essentaksterfte. Deze ziekte tast jonge en oude bomen aan en is een sterk toenemend probleem, ook de bomen aan de Legedyk zijn besmet. Het wordt veroorzaakt door de schimmel...

Lees meer

Grootscheepse baggerklus

In de vroege ochtend "Opskuor". Afgelopen dagen zijn kranen en vrachtwagens van Bijlsma BV actief. Grootscheeps wordt gebaggerd. Alle sloten in ons dorp zijn aan de beurt voor een grote opschoonklus. Dat wil zeggen slib verwijderen in de vaar-en waterwegen. Een dikke...

Lees meer

Uit de oude doos – De Martensdyk 39

Een oude ansichtkaart uit 1926, beeld van de Martensdyk 39 te Scharnegoutum.Voor 2 cent kon je toen een kaart versturen! Nummer 39 was een oude dorpsboerderij waar ooit 14 koeien werden gemolken.Elk huis heeft een verhaal...In de Doarpsomropper van februari een kijkje...

Lees meer

Appartementenbouw in oud Elim

Appartementenbouw in oud Elim Er is een gesprek geweest met de eigenaar, de heer Lucas Bouma en zijn projectleider de heer Dijkstra. De familie Kraan heeft zich teruggetrokken. Men bouwt in fasen waarvan de eerste is 4 appartementen aan kerkzijde. Deze vorderen al...

Lees meer

Nieuws van Dorpsbelang januari 2022

Nieuws van Doarpsbelang voor de Omropper van Januari 2022 Scharnegoutum Noord Het projectteam van de gemeente SWF, dat al was begonnen met verkennende gesprekken, kan aan de slag nu de Gemeenteraad het krediet voor de ambtelijke kosten heeft vastgesteld. Het team...

Lees meer

Kopij gevraagd voor de Doarpsomropper

Save the date: dinsdag 18 januari 2022 is de eerstvolgende kopijdatum voor de Omropper. We kunnen nog wel wat kopij gebruiken doet u mee?  Interessant artikle, leuke foto stuur dit naar ons bekende kopij adres!  De mediagroep 

Lees meer

Kerstpakketten actie 2021

Kerstpakkettenactie 2021 Wij steunen vanuit de kerk van Scharnegoutum de Voedselbank Sneek. Rondom de kerstdagen is het fijn dat mensen die het moeilijk hebben wat extra’s ontvangen. Ook dit jaar organiseert de voedselbank Sneek weer de jaarlijkse Kerstpakketten...

Lees meer

Nieuws van doarpsbelang december 2021

Inloopavond nieuwbouw De onlangs gehouden inloopavond over de nieuwbouwplannen is een succes geweest. Ondanks de covid omstandigheden kwamen 50 dorpsgenoten naar het Swettehûs. Allen hebben ze op een sheet aangekruist welk type woningen volgens hen gebouwd zouden...

Lees meer

Nieuwbouw plannen in Scharnegoutum

Het college van burgemeester en wet houders vraagt de gemeenteraad krediet beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in Scharnegoutum-Noord. Het gaat om ongeveer 8 tot 12 woningen. Súdwest-Fryslân is grondeigenaar van de locatie...

Lees meer

Kerstboom versieren – Doe mee!

Wens-kerstboom bij ons Dorpshuis :  It Swettehûs  in de weken 50-51-52 van DecemberVanaf 13 december!   Voel je vrij om de kerstboom te versieren met wensen, eigen kerstversiersels. De boom komt uit het bos in  Gaasterland, hij moest gerooid maar  staat nu 3 weken in...

Lees meer

SKAAD – Recensie

SKAAD. https://www.scharnegoutum.nl/doarpsomropper/2021-2/oktober-november/ Fan ôf de lêste wike fan augustus waard op de Pasfearpleats fan de famylje Hoekstra op Loaiïngea yn in tige passend dekôr it yndrukwekkende teäterstik Skaad, “De lange arm van de geschiedenis”...

Lees meer

Adverteerders bedankt!!!

Bedankt! ADVERTEERDERS Bedankt! Omropper en alle advertenties mooi in beeld en prachtig in kleur.Lees digitaal de Omropper, ga naar de rubriek Doarpsomropper!De Omropper is o.a. het mededelingenblad van de verenigingen, zowel van sport als ook van cultuur. De redactie...

Lees meer

Kaart avonden in It Swettehus

Vrijdag 29 oktober spelen we in het Swettehûs  de tweede ronde. We beginnen om 19.30 uur en spelen 4 bomen van elk 12 potjes.  Gezelligheid staat voorop en ‘it mes bliuwt yn de bûse’.  We hopen dat u allen in goede gezondheid weer kunt komen kaarten. Oant sjen op...

Lees meer

Inloopavond JEUGD 23 November

De inloopavond op dinsdagavond 23 november 2021 Voor jongeren van 12 tot 18 jaar Saai?! Wij denken er vrij zeker van te zijn dat u als lezer van de Doarpsomropper ouder bent dan 18 jaar. Klopt dit? Dan hoeft u dit stukje niet verder te lezen, maar voordat u de rest...

Lees meer

Inloopavond WONINGBOUWPLANNEN

Bestuur dorpsbelang heeft twee bijeenkomsten gepland in het Swettehûs, nl. op dinsdagavond, 16 november 2021 en dinsdagavond 23 november 2021. De eerste inloopavond op dinsdagavond 16 november 2021 Betreft de woningbouwplannen in de wijk Langaerd. De gemeente SWF...

Lees meer

Er komt glasvezel in Scharnegoutum!!!

Goed nieuws! Scharnegoutum krijgt glasvezel! Er kozen al vóór de deadline voldoende inwoners voor glasvezel dus we mogen gaan aanleggen. DELTA Fiber Netwerk wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen graag bedanken voor dit fantastische resultaat! Wil jij ook...

Lees meer

De Stadige Strikers IN DJIPTEREKOR …!?

In djipterekôr by de Strikers. Oer it generaal is in rekôr altyd moai om te beheljen, mar it rekôr by de Strikers moandeitejûn net: it wie in djipterekôr. In djipterekôr yn it tal dammers en yn de duer fan de partijen. It woe net sa as it eins moat en troch de...

Lees meer

Jaarvergadering DORPSBELANG 19 November

Jaarvergadering doarpsbelang 2020 Aan de leden van de Feriening van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea en overige belangstellenden Beste leden, We willen de jaarvergadering 2020 opnieuw digitaal houden. Er is een mogelijkheid om weer in het Swettehûs onze...

Lees meer

KLEINTJE DORPSFEEST Zaterdag 30 Oktober 2021

PROGRAMMA: Voor de Jeugd Oud Hollandsche Spelen in het Dorpshuis voor jeugd tot en met 12 jaar Voetgolf (voetbal zelf meenemen) door het dorp.Voor het voetgolf dien je je op te geven via e-mail op het volgende e-mail adres: oranje@scharnegoutum.nl . Dit kan tot...

Lees meer

Klimaatkuier in Skearnegoutum

Klimaat en duurzaamheid zijn als broer en zus. De lucht in onze longen, goede voeding voor ons lichaam, en de droge voeten die we nog steeds hebben, het is nu minder vanzelfsprekend dan het vroeger was. En via duurzaamheid proberen we de belasting van onze aarde te...

Lees meer

DE DOARPSOMROPPER VERSCHIJNT LATER!!!!

...WE HEBBEN ONGEMAK !!! DE DORPSKRANT VERSCHIJNT EEN WEEK LATER !!! DOOR PAPIERSCHAARSTE EN CAPICITEITSPROBLEMEN BIJ DE DRUKKER VERSCHIJNT DE DOARPSOMROPPER EEN WEEK LATER. NAAR VERWACHTING VRIJDAG 17 SEPTEMBER BIJ U IN DE BRIEVENBUS!  EXCUSES VOOR HET ONGEMAK DAT...

Lees meer

WARME MAALTIJDEN SERVICE

Vers uit de keuken van het dorpshuis van Scharnegoutum:Sinds het voorjaar ben ik gestart met mijn eigen bedrijf gericht op het maken van gezonde en voedzame maaltijden welke gemakkelijk thuis kunnen worden opgewarmd. Voor de aanloopfase/startfase van mijn bedrijf huur...

Lees meer

FEESTELIJK START PUTSJE KAFEE

Putsjekafee - Repair kafee ScharnegoutumWij zijn weer los! Het was zaterdag 4/09 een leuke geslaagde ochtend. Feest met muziek. We bestaan 5 jaar en dat was een feestje waard!  Na vandaag hopen we u de komende, zonder al te veel beperkingen,  weer van dienst te zijn. ...

Lees meer

SANNE BOEKEL WINT NK IN DE FLITSKLASSE

21/22 augustus 2021 NK zeilen in Balk  Sanne Boekel en Jeanet Engelsma winnen NK zeilen in de Flits klasse.  Dat is grote klasse!!! Na een spannende strijd bleven zij Marleen Huisman uit Anna Paulowna en Jildou Poiesz, die het NK sterk begonnen waren door drie van de...

Lees meer

Verbeterplan schelpenpad

25-06-2021 Scharnegoutum; Bericht van Dorpsbelangen: De gemeente SWF heeft snel en positief gereageerd op een door ons Bestuur ingediende klacht. Het schelpenpad rond de sportvelden krijgt een verharde cement gebonden, schelpenlaag zoals ook toegepast in het...

Lees meer

Extreme water overlast

Water overlast in Juni 2021 Het noodweer dat vrijdag avond over ons dorp trok, leidde op meerdere plaatsen tot wateroverlast. Het KNMI had voor Friesland code geel als waarschuwing gegeven.  Hierbij beelden van ondergelopen straten in Scharnegoutum. Het Molepaed. Op...

Lees meer

Oud Dorpshuis Elim verkocht

Over het oude Elim kunnen we U het volgende berichten. Dorpsbelang heeft contact met de nieuwe eigenaren. Het echtpaar Kraan uit Sneek heeft samen met een compagnon het oude Elim gekocht. De vergunningen voor de bouw zijn nog niet ontvangen, maar mevrouw Kraan was zo...

Lees meer

De Nonnen zijn weer terug!

Maaie 2021:Sûnt twa wike steane de nonnen wer te plak. Geart en Piet hawwe soarge dat it keunstwurk yn alle gloarje wer te sjen is by de brêge. De nonsjes sjogge wer alle minsken foarby gean. Se hâlde oer eltsenien de wacht. Wy meie hoopje dat der gjin fernieling mear...

Lees meer

Kleintje Dorpsfeest

Nu er lichtpunten zijn en de versoepelingen elkaar opvolgen kijken wij als bestuur van de Oranjevereniging ook voorzichtig vooruit. Als de mogelijkheid zich voordoet zal een kleintje dorpsfeest plaatsvinden op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus. De plannen voor een...

Lees meer

4 mei

Even een "vlaggen-rondje" gelopen in de buurt. Voor 19:30 en de 2 min stilte, voor en ná de storm... De wind loeide oer de greiden en it doarp, de hiele dei. Foto: Ter compensatie vd afwezigheid van de vlag in de kerktoren stuur ik deze foto v/d 🇱🇺 driekleur bij ûs...

Lees meer

4 + 5 mei

Herdenken in Scharnegoutum op dinsdag 4 mei 2021: Allereerst een oproep aan u allen om op 4 mei de vlag half stok te hangen. Zo zijn we toch met elkaar verbonden. Om 18.00 uur zal er bij het monument een korte ceremonie plaatsvinden. De klokken luiden. De vlaggen bij...

Lees meer

Nieuwe website?

We kunnen je alvast vertellen dat de nieuwe website verrassend vernieuwend is, maar de vertrouwde site blijft ook nog even. We leggen de komende weken de laatste hand aan de nieuwe site en langzaam aan gaat de focus volledig naar de nieuwe site. De oude...

Lees meer

Frijwilligersdei natuerstichting 24 april

Sneon 24 april is in groep frijwilligers drok dwaan west yn it Lange rek en de berging op it fuotbalfjild. Yn it gebouke waard der sloopt en opromme sadat ien en oar no oersichtlik in plakje krigen hat. Ek alle ramen binne tichtspikere en der sil noch nije...

Lees meer

Smokkelbern

De kommende wiken kinne jo by omrop Fryslân de podcast beharkje oer "De Smokkelbern". Hjiryn komt op 8 en 9 maaie ek it ferhaal fan Louis Godschalk oan 'e oarder.   https://www.omropfryslan.nl/programma/smokkelbern-de-podcast   En ek op spotify:  ...

Lees meer

IEPENLOFT FOTO’S Joadske ûnderdûkers bern

Iepenloft eksposysje oer Joadske ûnderdûkers bern iepene troch boargemaster Jannewietske de Vries en Fred van Vliet. In searje mânske foto’s fan Joadske ûnderdûkers bern binne oant ein maaie te besjen rûnom yn Fryslân. Sa ek yn ús doarp dêr’t de foto fan Louis...

Lees meer

Loënga 1985

Luchtfoto maakt in 1985 fan Loënga, siën in de richting fan Skarnegoutum, met links de grasdrogerij Pasveer aan de Liwadderwech. De foto is destiëds maakt deur ''Slagboom en Peeters''. Su het ut weest! Van Peter van Egmond.

Lees meer

Werk aan de nieuwe website

Geachte lezer, er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze zal naar verwachting eind April klaar zijn.Vanaf nu is de berichtgeving via de site beperkt en niet altijd meer actueel.Voor mutaties en aanpassingen m.b.t. advertenties verwijzen we naar...

Lees meer

Skearnegoutum yn byld

Groot Sneek yn Skearnegoutum. Ferline wike hat Groot Sneek opnamen makke yn ús doarp. Hjir it filmke, ik hie graach mear fertelle wollen, mar krige net mear tiid. Yn de papieren krante ynkoarten mear oer ús doarp.

Lees meer

Kamp Morra – Actie

bij het dorp Morra, bovenin Friesland, staan op 2 april 4222 poppen in een weiland. Deze poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen, zoals Moria in Griekenland, verblijven. Wil je ook een pop maken voor Kamp Morra? Dit bericht stond...

Lees meer

Winter 2021

Aansluitend aan de Lock Down de avondklok volgde code rood, nog meer gevaar! Op zondag 7 februari was er de plotselinge invallende winter, brrr oostenwind. Zaterdag waren de rijdende strooi auto's en schuivers al druk, ze sloegen eindelijk weer een gat in de...

Lees meer

40 jaar geleden – de sneeuwstorm 1979

Dat was lang geleden en zie daar.... Moeder natuur laat van zich horen. Koning winter... en we krijgen kippenvel of krijgen we koude rillingen omdat we het koud hebben? Geweldige film toegestuurd door Douwe vd Meer.

Lees meer

Nieuw Vieren Online – Wonderlijk

Scharnegoutum februari 2021 :In deze rekensom is 7 getal van volheid en 21 is een vermenigvuldiging van drie . Zo staat het geloof voor een drie eenheid. https://www.youtube.com/watch?v=NmqxNAbJ7wM&feature=youtu.be Er is vanaf vandaag weer een mooie NV dienst te...

Lees meer

30 kilometerzone

Er wordt te hard gereden. Deze regel wordt snel vergeten en overschreden....Beste dorpsbewoners, laten we als het u belieft ons de verkeersregels nog eens de revue passeren. Doe er ook wat mee, dat maakt onze leefomgeving veel fijner en veiliger om in te wonen en te...

Lees meer