Nieuws 

nieuwsarchief

Laatste nieuws

Recept December

RUNDERMEDAILLONS MET RODEWIJNSAUS, KNOLSELDERIJPUREE EN RÖSTI ( 4 PERSONEN)Ingrediënten: 4 rundermedaillons van ong. 160 gram4 reepjes bacon16 sjalotten1 eetlepel honing50 gram boter300 ml rode wijnTakje tijm1 selderijknol1 eetlepel boter1 theelepel citroensap100 gram...

Lees meer

Reunie Excelsior

Onderstaande teksten schreef Cees Walinga, in het dagelijkse leven o.a. redacteur van het Sneeker Nieuwsblad, maar ook korps lid van de samenwerkende fanfares Harmonie Sneek en Excelsior Scharnegoutum naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van Excelsior. "Een mooie...

Lees meer

Winterbingo – 17 December

Kom  naar de Familie Winter Bingo op zondag 17 december van 16:00-19:30 uur. Ga jij met mooie prijzen naar huis?  Gezellig samen eten en kans maken op mooie prijzen. Mis het niet! Kaarten kun je bestellen via kaarten@dorpshuis-scharnegoutum.nl

Lees meer

POMPOENTAART MET WALNOTEN ( 4-6 PERSONEN )

Ingrediënten: 600 gram pompoen 150 gram ham ( dikke plak ) 1 eetlepel donkerbruine basterdsuiker 2 theelepels hot peppersauce ( tabasco bv ) 3 eetlepels tomatenketchup 2 eetlepels olie 1 theelepel zout 80 gram walnoten 6 plakjes deeg voor een hartige taart 3 eieren...

Lees meer

Verhuisbericht mw Francien Buist

Nadat we 50 jaar met veel plezier in Scharnegoutum hebben gewoond, is het tijd om naar een appartement in Sneek te verhuizen. Ik bedank hierbij voor ALLE lidmaatschappen en bedank jullie allen voor het meeleven met Klaas zijn ziekte en overlijden.Hartelijke...

Lees meer

College bezoek aan Scharnegoutum

College van B en W op bezoek in ScharnegoutumDinsdag, 9 mei 2023 was in het Swettehûs het voltallige College van Burgemeester en Wethouders te gast bij ons in Scharnegoutum. Het College vergadert iedere dinsdag in het Gemeentehuis, maar één keer per maand doet ze dat...

Lees meer

Verslag Jaarvergadering 17 april 2023 over 2022

Verslag van de Jaarvergadering Van de Vereniging Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op maandag, 17 april 2023 in het Swettehûs.Aanwezig zijn namens Doarpsbelang Aukje, voorzitter Ester, lid, Piet, lid en Jan, secretaris. Verhinderd is onze penningmeester,...

Lees meer

WAT BEWEEGT SCHARNEGOUTUM

START FIETSTRAINING: Heb jij zin om te (race)fietsen, wil je werken aan je fiets conditieen ook sneller worden? Yes, er is weer meer mogelijk! De dagen beginnen weer wat te lengen ende zon gaat weer wat vaker schijnen. Het is nog wel een beetje fris......

Lees meer

Jaarvergadering doarpsbelang skearnegoutum-loaiingea 2022

Scharnegoutum, 24 februari 2023Aan: de leden van de Vereniging van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea Beste leden,Hiermee berichten we U dat wij de Jaarvergadering 2022 voor onze leden hebben vastgesteld op maandagavond, 17 april 2023 in het Swettehûs te...

Lees meer

Nieuws van doarpsbelang februari 2023

NieuwbouwAfgelopen week hebben we opnieuw met de projectgroep van de gemeente SWF een overleg gehad waarin de uitkomsten van de enquête zijn besproken. De enquête is door 116 personen ingezonden. De uitkomsten wijken niet veel af van een eerder door ons Bestuur...

Lees meer

Inloop bijeenkomst woningbouw scharnegoutum noord succesvol

Grote opkomst bij inloopbijeenkomst Scharnegoutum Noord Op 1 november 2022 was er een inloopbijeenkomst in Scharnegoutum waar bezoekers de verschillende schetsen van het nieuwbouwplan konden bekijken. Vanaf de start van het project is Dorpsbelang Skearnegoutum...

Lees meer

Engelen project

Altijd al een Kerstengel willen zijn? Dan is dit je kans!   Wat doet een Kerstengel precies?Kerstengelen zijn mensen van goede wil die in de komende adventstijd een licht voor een ander willen zijn. Als Kerstengel verras je in de vier adventsweken (de weken van...

Lees meer

Verslag Bestuur Dorpsbelang 5 juli 2022

Nieuws van doarpsbelang  juni 2022 Woningbouw Het is voor het Bestuur van Doarpsbelang momenteel een hectische periode. Er zijn veel bijeenkomsten, met name met de Projectgroep van de gemeente SWF die werkt aan de woningbouwplannen voor Scharnegoutum Noord. Wij...

Lees meer

Ofskie fan Albert

Ofskie fan Albert,Ofrûne wike hat de mediagroep ôfskie naam fan Albert Kingma. Albert hat it wurk foar de mediagroep dien fanôf de earste oere, dat wol sizze fanôf de tiid dat de Doarpsomropper op in oare wize makke wurde moast om`t der feroaringen kamen yn de...

Lees meer

Verslag van de informatieavond Gezondheidscentrum

Verslag van de informatieavond  “gezondheidscentrum” Scharnegoutum in het dorpshuis op vrijdag 22 april 2022 om 20.00 uur. Aanwezig: 79 dorpelingen; Marten Atsma, architect met zoon Sem, Peter Barla, apotheker, Helga Krist accountmanager van de gemeente  Hornstra en...

Lees meer

Reuring yn Skearnegoutm

Der barde nochal wat yn Skearnegoutum de lêste wiken. Sa binne de wurknimmers fan BAM al in hiel skoft dwaande om it glêsvezel netwurk foar snel ynternet oan te lizzen en de oanslútingen nei de wenten te bringen. Alle stoepen moate opbrutsen wurde foar it lizzen fan...

Lees meer

Jaarvergadering doarpsbelang 2021

Aan de leden van de Feriening van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea Beste leden, We willen de jaarvergadering 2021 opnieuw digitaal houden. Er is een mogelijkheid om weer in het Swettehûs onze jaarvergadering te houden, maar liever kiezen we voor de digitale weg....

Lees meer

Verslag ledenvergadering dorpsbelang

Verslag voor de jaar ledenvergadering Dorpsbelang over de periode juli tot en met december 2021. In deze verslagperiode vergaderde het bestuur driemaal en de eerst daarop volgende was in januari 2022. Daarnaast waren er in deze verslagperiode twee inloopavonden in het...

Lees meer

Stads(dorp)verlichting

Op de tweede zondagavond van de maand doet Sinneflecht Spiritueel Centrum mee aan Stadsverlichting https://www.tijntouber.com/product/stadsverlichting/ . Stadsverlichting is een initiatief van Tijn Touber en vindt plaats in vele huiskamers in Nederland.Er wordt 40...

Lees meer

Vacatures – Oproep Mediagroep

Wegens vertrek van een aantal vrijwilligers zoeken wij nieuwe mensen die ons team komen versterken.Wij zoeken jou ....!   De Mediagroep Scharnegoutum 

Lees meer

Als er niets gebeurt…

DRINGENDE OPROEPWanneer vrijwilligers stoppen ontstaat een probleem van bemensing !!!! “Als er niets gebeurt, moet er eerst iets gebeuren, voordat er iets gebeurt. Dus moet je iets laten gebeuren. En dat is logisch!”        Dat kunnen we met elkaar voorblijven - zie...

Lees meer

Steun de Mediagroep

Het Bestuur van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea steunt van harte de oproep van de Mediagroep voor nieuwe vrijwilligers. Wist U dat de mediagroep van grote betekenis is voor ons Bestuur -en overigens ook voor ons dorpshuis - omdat het een belangrijk...

Lees meer

Uitnodiging bijeenkomst Gezondheidscentrum

Op verzoek van en in nauwe samenwerking met onze huisartsen, de heren Jansen en Hornstra, nodigen wij U uit voor een informatieve bijeenkomst in het Swettehûs op vrijdag, 22 april a.s. `s avonds om 20.00 uur in het Swettehûs. Op deze bijeenkomst zullen onze artsen U...

Lees meer

DRINGENDE OPROEP – Mediagroep Scharnegoutum

Maart 2022 Gaat de Doarpsomropper kopje onder??? Beste dorpsgenoten. Wij (Mediagroep Skearnegoutum) maken ons grote zorgen over het voortbestaan van de Doarpsomropper fan Skearnegoutum. Voor het eerst verschenen in 1968 lijkt het erop dat er na al die jaren niet...

Lees meer

Dorpsmoestuin – Vraag

Oproep: wij zoeken grond voor de dorpsmoestuin in Scharnegoutum Een jaar geleden begon het idee van een dorpsmoestuin met een oproep in de Doarpsomropper. Meteen veel enthousiaste reacties en mensen die aangaven graag te willen helpen en/of enthousiast waren over het...

Lees meer

Storm Eunice op de Blankendalwei

Blankendalwei:We hebben het allemaal gemerkt: De storm over Nederland. De storm in Scharnegoutum.Storm Eunice op .....? februari was een van de zwaarste stormen in de afgelopen 100 jaar.In onze regio zijn veel bomen omver geblazen. Gemeentewerkers waren er druk mee de...

Lees meer

Nieuws doarpsbelang maart 2022

In de bestuursvergadering dorpsbelang van 24 januari 2022 zijn onderstaande zaken aan de orde gekomen. De planning van de inning van de ledengelden over 2022 in januari 2022 is ter informatie naar de Doarpsomropper gestuurd. We vragen ook naar nieuwe leden. Het bedrag...

Lees meer

Grote kaalslag bomen Legedyk

Afgelopen week werden 9 - 10 bomen gesnoeid op de Legedyk. Een ware kaalslag als gevolg van de Essentaksterfte. Deze ziekte tast jonge en oude bomen aan en is een sterk toenemend probleem, ook de bomen aan de Legedyk zijn besmet. Het wordt veroorzaakt door de schimmel...

Lees meer

Grootscheepse baggerklus

In de vroege ochtend "Opskuor". Afgelopen dagen zijn kranen en vrachtwagens van Bijlsma BV actief. Grootscheeps wordt gebaggerd. Alle sloten in ons dorp zijn aan de beurt voor een grote opschoonklus. Dat wil zeggen slib verwijderen in de vaar-en waterwegen. Een dikke...

Lees meer

Uit de oude doos – De Martensdyk 39

Een oude ansichtkaart uit 1926, beeld van de Martensdyk 39 te Scharnegoutum.Voor 2 cent kon je toen een kaart versturen! Nummer 39 was een oude dorpsboerderij waar ooit 14 koeien werden gemolken.Elk huis heeft een verhaal...In de Doarpsomropper van februari een kijkje...

Lees meer

2022-11-12 Voorstelling ‘Echt Wier’

  Theatervoorstelling     ‘Echt Wier’     12 November  in ons dorpshuis.   Aanvang: 20.00 uur                        Inloop vanaf 19.15 uur kaarten@dorpshuis-scharnegoutum.nlECHT WIER!  Tekst:  Bonne StienstraRezjy: Bruun KuijtSpilers: Jan Arendz en Marijke...

Lees meer

Appartementenbouw in oud Elim

Appartementenbouw in oud Elim Er is een gesprek geweest met de eigenaar, de heer Lucas Bouma en zijn projectleider de heer Dijkstra. De familie Kraan heeft zich teruggetrokken. Men bouwt in fasen waarvan de eerste is 4 appartementen aan kerkzijde. Deze vorderen al...

Lees meer

Nieuws van Dorpsbelang januari 2022

Nieuws van Doarpsbelang voor de Omropper van Januari 2022 Scharnegoutum Noord Het projectteam van de gemeente SWF, dat al was begonnen met verkennende gesprekken, kan aan de slag nu de Gemeenteraad het krediet voor de ambtelijke kosten heeft vastgesteld. Het team...

Lees meer

Kopij gevraagd voor de Doarpsomropper

Save the date: dinsdag 18 januari 2022 is de eerstvolgende kopijdatum voor de Omropper. We kunnen nog wel wat kopij gebruiken doet u mee?  Interessant artikle, leuke foto stuur dit naar ons bekende kopij adres!  De mediagroep 

Lees meer

Nieuws van doarpsbelang december 2021

Inloopavond nieuwbouw De onlangs gehouden inloopavond over de nieuwbouwplannen is een succes geweest. Ondanks de covid omstandigheden kwamen 50 dorpsgenoten naar het Swettehûs. Allen hebben ze op een sheet aangekruist welk type woningen volgens hen gebouwd zouden...

Lees meer

Projecten doarpsbelang 2021

Beste leden van Doarpsbelang,  Eind 2020 lieten veel leden van onze Vereniging ons via een mail weten in te stemmen met de projecten van dorpsbelang over 2020 . De opvatting van onze leden zijn doorslaggevend voor het Bestuur van het Ondernemersfonds SWF. Dit bestuur...

Lees meer

Bericht van dorpsbelang

In de Omropper hebben we de laatste maanden weinig nieuws met U gedeeld. Dit had zo zijn redenen. Wel hebben we U laten weten dat al onze projecten 2019 waren afgerond, terwijl het project Berghok Sportveld in 2021 nog wordt uitgevoerd. De bewegwijzering bij onze...

Lees meer

Bestuursvergadering dorpsbelang

Het bestuur vergaderde inmiddels twee maal met behulp van een video verbinding. We kunnen U hierover het navolgende vermelden: - Er zijn geen reacties ontvangen m.b.t. de oproep digitaal te reageren op de jaarstukken 2019, er zijn geen op-of aanmerkingen ontvangen,...

Lees meer

Laatste oproep leden dorpsbelang

Op ons verzoek aan de leden van dorpsbelang zich uit te spreken over de projecten die we in het kader van de subsidies uit het Ondernemersfonds hebben gerealiseerd, heeft niemand gereageerd. Wij roepen U dringend op dit alsnog te doen. We verwijzen daarbij naar de...

Lees meer

Instemming leden

Zie ook ons bericht in de Doarpsomropper van november 2020  Instemming leden doarpsbelang  nodig met onze projecten 2019  Ondernemersfonds SWF vraagt de leden van doarpsbelang  naar hun mening over de bestedingen die doarpsbelang heeft gedaan uit de subsidies van hun...

Lees meer

In Scharnegoutum bouwt men niet voor leegstand

In Scharnegoutum bouwt men niet voor leegstand. Aanleiding Het  gesprek met wethouder Mark de Man en ambtenaar Sjoerd Brandsma waarin  is afgesproken dat Dorpsbelang met een nadere onderbouwing van zijn wensen zal komen. Inleiding, onze visie over wonen anno 2020 De...

Lees meer

Documenten jaarvergadering 2019 dorpsbelang

Onderstaand de digitale jaarstukken over 2019 voor de leden van Dorpsbelang. Op deze website en in de volgende Doarpsomropper berichten wij dat de jaarvergadering 2019 niet heeft kunnen doorgaan i.v.m. het corona virus in de periode maart/april 2020. We wilden dit...

Lees meer

ANBI gegevens Stichting Dorpshuis Scharnegoutum

ANBI gegevens Stichting Dorpshuis Scharnegoutum   Naam en doelstelling De Stichting Dorpshuis Scharnegoutum, Legedyk 43, 8629 RL Scharnegoutum, RSIN/fiscaal nummer ANBI 36.93.260, heeft ten doel: het faciliteren en stimuleren van activiteiten in en rond het...

Lees meer

Jaarvergadering 2019 | Contributies

Beste dorpsgenoten, Dit bericht is voor de leden van de Vereniging Doarpsbelang, maar ook voor niet leden, wanneer zij geïnteresseerd zijn in onze berichten. Er zijn twee onderwerpen waarover we U onderstaand willen berichten: De ledencontributies over 2019 en 2020 De...

Lees meer

Jaarvergadering 2019 | Documenten

Onderstaand de digitale jaarstukken over 2019 voor de leden van Dorpsbelang. Op deze website en in de volgende Doarpsomropper berichten wij dat de jaarvergadering 2019 niet heeft kunnen doorgaan i.v.m. het corona virus in de periode maart/april 2020. We wilden dit...

Lees meer

Bericht over contributies en jaarvergadering 2019

Beste dorpsgenoten, Dit bericht is voor de leden van de Vereniging Doarpsbelang, maar ook voor niet leden, wanneer zij geïnteresseerd zijn in onze berichten. Er zijn twee onderwerpen waarover we U onderstaand willen berichten: De ledencontributies over 2019 en 2020 De...

Lees meer