Jongeren hebben gemeend weer bloembakken op de brug te moeten teisteren. Bloemen werden in het water gegooid, tegen de bakken werd aangetrapt waardoor moeren weer moesten worden aangeschroefd. Na het weekend worden de bloemen aangevuld.

Een attente dorpsgenoot heeft de daders fel toegesproken. Deze jongeren waren tussen 24.00 uur en 01.00 uur op weg naar huis komende uit Sneek. Onze brug lag op hun route.
De dorpsgenoot werd wakker en snelde naar de brug waar de jeugd onder het tunneltje werd geconfronteerd met hun wanstaltige gedrag. Een zeer te waarderen actie met lef. Toch denk ik dan wees voorzichtig en pas op jezelf.

De jongeren toonden timide gedrag en ze begrepen zelf niet waarom ze dit eigenlijk gedaan hadden.
Ongetwijfeld heeft alcohol en/of drugs daar weer mee te maken. Het maakt dat het brein bezoedeld wordt en de rede verdwijnt. Toch is dit geen enkel excuus voor de acties van deze jeugd.

Trouwens het gebeurde voor een tweede dag op rij. Ook zagen we nu dat ook het info paneel al eens aan de beurt was. Het frame, bovenste deel is iets beschadigd en wat krom getrokken. Het kan er nog op door, maar de poging tot vernielen is duidelijk.

Graag roepen we op om alert te zijn voor incidenten als deze. Belt U de politie als U iets waar neemt.
We willen niet oproepen zelf in actie te komen. Dat is aan U zelf.

Bestuur Dorpsbelang.