Contact

 

Agenda

Contact

Het dorpshuis in Scharnegoutum heeft als slogan: foar elkoar en mei elkoar.  Met vele vrijwilligers zijn we in staat om vele mooie activiteiten te organiseren en vele verenigingen een mooie plek te geven zodat dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken. Alle vrijwilligers samen verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle activiteiten die er nodig zijn om ons mooie dorpshuis te laten bloeien. Hieronder de contact gegevens.

Voor vragen, opmerkingen of reserveringen kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen.

Stichting Dorpshuis scharnegoutum

Legedyk 43

8629RL Scharnegoutum

Telefoon 0515-412955

E mail: info@dorpshuis-scharnegoutum.nl

www.skearnegoutum.nl

Facturen kunnen verzonden worden naar: facturen@dorpshuis-scharnegoutum.nl