Vrijheid vertelt

Dit jaar is het bijna 80 jaar geleden dat ons land is bevrijd. In de aanloop naar deze tachtig jaar vrijheid is gekozen voor een landelijk thema Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid. Vrijheid vertelt zegt natuurlijk genoeg. Het sluit aan bij de vele verhalen uit de oorlog. Verhalen over verlies, leed en de blijvende littekens welke de oorlog, bezetting en holocaust achter hebben gelaten. De verhalen over een leven zonder of met weinig vrijheid die we pas missen als we het niet hebben.

De 4 Mei commissie van Scharnegoutum is druk bezig om de herdenking weer op een gepaste manier te laten plaats vinden. Met een gastspreker en een spreker van de gemeente. Maar ook zullen enkele leerlingen van de basisschool hun bijdrage leveren aan deze herdenking. Welke plaats vind bij het oorlogsmonument en aanvang vind om 19:30.

Op 4 Mei staan we elk jaar stil bij de omgekomen dorpsgenoten en de andere oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar herdenken we ook de oorlogsslachtoffers van nu. Nog steeds vinden er oorlogen plaats waar dan helaas ook veel slachtoffers vallen. Dan maar niet te spreken over het menselijk leed er omheen. En de trauma’s die mensen hun verdere leven met zich mee dragen. Zoals eerder benoemd is het jaar thema Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid. Vertelt over leed wat diepe wonden achterliet en achterlaat. Een last welke wel of niet zichtbaar word meedragen voor de rest van hun leven en ver daarna. Want natuurlijk dragen bepaalde dingen in het leven door op de generaties erna. Daarom is het ook belangrijk dat we blijven vertellen om bewust te blijven van het feit dat we al tachtig jaar in vrijheid leven.   

We zullen de herdenking in Scharnegoutum op 4 mei 2024 als volgt vormgeven:

Allereerst een oproep aan u allen om op 4 mei de vlag halfstok te hangen van 18.00 uur tot zonsondergang. Om 19.30 uur vind dan bij het monument de plaatselijk herdenking plaats.

Net als voorafgaande jaren zullen er kransen neergelegd worden namens de gemeente SWF en namens Dorpsbelang/Oranjevereniging. Verder is er de gelegenheid tot bloemlegging of kranslegging voor dorpsgenoten, bezoekers en buurtverenigingen. 

Een herdenking met eerbaarheid en respect! 

Opgave kranslegging:

Via renymenage@live.nl kunnen de buurtverenigingen en dorpsgenoten zich opgeven voor de kranslegging. Het zou mooi zijn dat u zich tijdig opgeeft en als mogelijk aangeeft of het een kranslegging of bloemen betreft. Zodat de commissie er rekening mee kan houden in de aanvoer van de standaards.

We hopen dat u gehoor zal geven aan onze oproep.