Mogen we weer een beroep op jullie doen de pas aangebrachte bloemen van de baskets van water te voorzien? Zelf nemen we de brugbakken weer voor onze rekening.
De bloemen zijn dol op en afhankelijk van voldoende water. Bij voorkeur willen ze graag tweemaal per week een forse hoeveelheid voor hun grote dorst.
Vooral in droge tijden kunnen ze niet zonder.

Aan het einde van dit zomer seizoen willen we jullie graag komen bedanken en nemen dan ook wat mee voor jullie inzet.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea
De Secretaris.