Negen keer waren wij het afgelopen winterseizoen met onze vrijwilligers op zaterdagmorgen actief met ons Putsjekafee in het dorpshuis. Negen keer 2 uren gezelligheid en zinvolle “putsjes” in het kader van een duurzamer samenleving en minder verspilling van grondstoffen.

De meeste belangstelling tijdens deze morgens gaat uit naar onze naaisters Antje en Geartsje. (foto 0 en foto 1). Zij hebben altijd genoeg aanloop. Dit in tegenstelling tot onze techneuten, Auke, Bauke, Ron, Ruurd en ondergetekende. De ene keer hebben we het druk met de diverse klusjes en komen we niet aan koffie toe. De andere keer lopen we over van koffie en plakken we bijna vast op de barkruk en hebben we tijd voor mooie gesprekken. Wat voor ons allen wel duidelijk is is dat we in een behoefte voorzien. Het overgrote deel van de aangeboden reparaties wordt naar volle tevredenheid van aanbieder gerepareerd. Soms is het een fluitje van een cent maar soms vergt het bijna de hele morgen om het probleem de baas te worden en soms ontbreekt het ons aan kennis om het probleem op te lossen, (Foto 2) zoals bv. bij elektronische storingen. Waar we ondertussen wel achter zijn is dat de producenten het ons ook niet gemakkelijk maken. (Foto 3) Een voorbeeld, geregeld komt er iemand langs met een stofzuiger die het niet meer doet. En vaak ligt dit aan het snoer, gaat het alleen om de stekker dan is het zo klaar. Maar meestal zit het probleem ergens ander. Dan moet het apparaat uit elkaar en dat is ondanks het speciale gereedschap wat we voorhanden hebben een hele uitdaging zonder e.e.a. te beschadigen. (Foto 4) Maar als het dan gelukt is is daar de voldoening. Wat dat betreft hebben onze naaisters een “makkie”, het is dankbaar werk wat zij doen. Dit is ook het geval met het slijpwerk van allerhande tuingereedschap, het door ons aangeschafte balanceerapparaat voor roterende maaimachine messen is daarbij een fantastisch hulpmiddel en een behoud voor de lagers van de maaimachine. Hier kan nog veel meer gebruik van worden gemaakt. Dit is overigens ook van toepassing op onze fietsreparatie kist. Wij vragen ons vaak af waarom er ‘s winters nog zoveel mensen met kapotte fietsverlichting onderweg zijn, wij hebben de middelen, maak er gebruik van, wij helpen u/jullie graag. En naast onze “Baarch” met zijn gleuf in de rug op de bar voor een vrije bijdrage, hoeft er alleen voor de eventueel aangeschafte onderdelen betaald te worden. Vol goede moed gaan we dan ook in oktober het 10 e seizoen in. Tijdens de vakantieperiode is een telefoontje voldoende om hulp te krijgen. En mocht u er voor voelen om u als vrijwilliger in te zetten voor ons nuttige werk, bel maar of kom langs tijdens het putsjekafee.

Graach Dien.

Zo ook wat de hulp van Graach Dien aangaat, ook zo’n mooi fenomeen wat zo langzamerhand niet meer weg te denken is in Scharnegoutum. Bijna iedere week en soms meerdere keren krijgt Graach Dien een vraag om hulp, dit kan om een ritje met de auto gaan, het programmeren van een tv of radio, of om een reparatie klusje aan huis, zolang er geen commerciële bedoeling achter zit helpen wij graag. (Foto 5) Ook hier zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. In het kader van al onze activiteiten om het leven een heel klein beetje duurzamer en aangenamer te maken mochten we, samen met Lieke, meewerken aan radioprogramma “Buro de Vries” van Omrop Fryslân. (Foto 1 en 3) Mooie opnamen van de gesprekken over ons zinvolle werk met Geartsje de Vries blijven ons bij. Zo ook met de opnamen van de journalisten studiegroep van Windesheim in samenwerking met Groot Sneek. Op YouTube kunt hiervan de resultaten bekijken en beluisteren.

Mei-inoar oan’t miel.

Tot slot. In het afgelopen seizoen hebben wij vier keer een gezamenlijke maaltijd “Meiïnoar oan’t miel” voor senioren in het Swettehûs georganiseerd. Steeds met rond de 50 personen aan tafel. Wie had toen we hiermee begonnen in januari 2019 kunnen denken dat dit initiatief zo’n succes zou worden. (Foto 6) Voor ons vieren als organisatie is het steeds weer een feest om dit te mogen doen, blij worden we van de reacties van de deelnemers, het geeft ons zoveel voldoening dat we met een bescheiden bijdrage aan inzet van onze kant zoveel mensen in ons dorp een plezier doen. Efkes fan ‘e pôle en daarbij ook nog lekker eten van de Trilker uit Poppenwier voor een redelijke prijs in de mooie en gezellige ambiance van ons dorpshuis. (Foto 7) Wat wil een mens nog meer in deze tijd waarin we allemaal onze ups en downs hebben. “Efkes neat oan ‘e kop, mar gesellich by mekoar sitte”, was een uitspraak welke ik laatst hoorde van één van de deelnemers.

Daar doen we het voor! Met nieuwe energie en enthousiasme blijven we dan ook doorgaan met ons fijne team! Graach oant sjen!

Anna Luimstra, 420163, Baukje de Groot 422351, Joke Leeverink 411329 en Geart Bos 416753.

Graach Dien E post: graachdien@pknscharngoutum.nl,  

Putsjekafee: repaircafe@scharnegoutum.nl