Klik voor een vergroting op de afbeelding

Beste mensen,

Afgelopen zondag is tijdens de gemeenteochtend het voorstel voor het herinrichten van de begraafplaats gepresenteerd. De vraag kwam of dit voorstel ook nog naar de gemeenteleden gemaild kon worden, zodat men dit nog eens rustig kon bekijken en misschien nog aanvullende ideeën kan aandragen.

Bij deze ontvangt u de tekening en wat achtergrondinformatie.

Het herinrichten van de begraafplaats dient 3 doelen.

Het grootste doel is onderhoud. Veel van de werkzaamheden zoals ze worden voorgesteld zijn in het kader van (groot) onderhoud. U kunt dan denken aan het verleggen en verbreden van het pad rondom de begraafplaats en de drainage. 

Het tweede doel is verduurzaming. Met deze inrichting en keuzes die we maken in het onderhoud, zal de begraafplaats gemakkelijker te onderhouden zijn. Iets wat wenselijk is als we het in de toekomst als gemeenschap met steeds minder vrijwilligers zullen moeten doen. U kunt hierbij denken aan het materiaal wat er gekozen is voor het pad, de hekken langs de opgang etc. 

En als laatste doel: bezinning. We willen dat de begraafplaats een plek in en voor het dorp wordt waar mensen een plek vinden voor een moment van bezinning; zonder dat de plek het karakter van een begraafplaats verliest. U kunt hierbij denken aan de bankjes langs het pad; het terrasje bij de zijdeur van de kerk en specifieke beplanting.

De mogelijkheden van de ruimte zijn beperkt, als ook de financiële ruimte. We hebben ons als commissie daarom laten adviseren door een landschapsarchitect met als specialisatie begraafplaatsen.

Mocht u nog ideeën hebben die bovenstaande doelen dienen, dan horen we dit uiteraard graag. Ook andere reacties zijn welkom. U kunt mailen naar de scriba: scribaat@pknscharnegoutum.nl of naar scribaatpgsl@hotmail.com

Namens de kerkrentmeesters

Trynke Mulder

P.S. Het ontwerp is ook op de website te zien.

Lukt het u niet met dit bericht dan komt u door op onderstaande link te klikken meteen op de goede plek op de website terecht (het is een pdf dus het laden kan even duren).

https://www.pknscharnegoutum.nl/uploads/klant653/files/20240421%20Def_ontw_terp%20Scharnegoutum.pdf