Bericht over de bijeenkomst op vrijdag 5 april a.s. over het voornemen tot plaatsing van een antennemast achter de sportvelden in Scharnegoutum, in het Swettehûs om 19.15 uur.

U ontving een brief van MD7 Nederland Bv uit Maastricht.
Vodafone wil op deze plek een 40 meter hoge antennemast plaatsen en nodigt inwoners uit voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Het Bestuur van Doarpsbelang is geen voorstander van dit voornemen.
Waarom?
We vinden dat de beoogde locatie één van de meest groene plekken is van ons dorp. Dat deze omgeving vooral in het teken staat van recreatie en natuurbeleving. Op de sportvelden wordt gevoetbald en gekaatst en het fietspad langs de Swette, dat Leeuwarden en Sneek met elkaar verbindt,  is geliefd bij fietsers en wandelaars. Moet uitgerekend daar dan een hoge zendmast verschijnen aan de Swette die ook nog eens elfstedenwater is?

Kunnen we vertrouwen op Overheid en Bedrijven die zeggen dat er geen risico`s zijn verbonden in verband met straling of dat deze wel acceptabel zijn omdat ze binnen de daaraan gestelde voorwaarden blijven?

Aan U als dorpsbewoners de vraag wat Uw mening is. Wij respecteren de mening van eenieder.

Wel lijkt het ons zinvol dat de inwoners van ons dorp hun mening kenbaar maken en we roepen U daarom op de bijeenkomst bij te wonen, kennis te nemen van de geboden informatie en daarna, als U wilt, uw mening te geven.

Het Bestuur van de Vereniging Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaingea