Appartementenbouw in oud Elim

Er is een gesprek geweest met de eigenaar, de heer Lucas Bouma en zijn projectleider de heer Dijkstra. De familie Kraan heeft zich teruggetrokken. Men bouwt in fasen waarvan de eerste is 4 appartementen aan kerkzijde. Deze vorderen al behoorlijk. Tweede fase is het realiseren van 2 appartementen in het gele gebouw, 1 onder en 1 boven. Derde fase is het middengedeelte (voorheen oude Elimzaal) wat Bouma wil afbreken om ook daar een aantal appartementen te realiseren. De heren hebben een afspraak met de wethouder in januari 2022. Voornemen is alle gerealiseerde appartementen te gaan verhuren. Intussen wordt er overal gewerkt in het oude gebouw. Momenteel wordt het podium in de oude zaal ontmanteld en valt er weer licht binnen vanuit de ramen aan de kant van het Martenshúske. Het gesprek met de wethouder zal, naar zij verwachten, meer duidelijkheid voor de voortgang opleveren.  Zodra er een vergunning is voor de Alddyk zijde zullen de verbouwactiviteiten worden opgevoerd.

Namens Dorpsbelangen