Een oude ansichtkaart uit 1926, beeld van de Martensdyk 39 te Scharnegoutum.
Voor 2 cent kon je toen een kaart versturen! 
Nummer 39 was een oude dorpsboerderij waar ooit 14 koeien werden gemolken.
Elk huis heeft een verhaal…
In de Doarpsomropper van februari een kijkje achter deze oude prent en een gesprek met de bewoners.