In de Omropper hebben we de laatste maanden weinig nieuws met U gedeeld. Dit had zo zijn redenen. Wel hebben we U laten weten dat al onze projecten 2019 waren afgerond, terwijl het project Berghok Sportveld in 2021 nog wordt uitgevoerd. De bewegwijzering bij onze industrie-terreinen is ook uitgevoerd. Borden staan bij de Trekdyk (2 maal) en de Oergongsdyk (1 maal)

Er is nieuws ten aanzien van oud Elim en over de voortgang van de nieuwbouw wensen. Van de vastgoedambtenaar hebben we per mail bericht ontvangen. We citeren dit bericht onderstaand.

“Geachte heer Luimstra,

Ja de formele biedingen zijn geweest en daar is een winnaar uitgekomen. Deze lokale  combinatie gaat het pand als het goed is al op korte termijn verbouwen, ze zijn reeds in gesprek met vergunningen”. (einde citaat)

Dit bericht is geen officiële reactie van de gemeente SWF richting ons bestuur. Wij verwachten een brief ondertekend door het College van B. en W. Daarom wilden we de mail van de ambtenaar eigenlijk nog niet met U delen. Maar inmiddels zijn alweer 12 dagen verlopen zonder nadere berichtgeving van de gemeente. Wij hebben wel het vertrouwen dat er nu gebouwd zal worden met inachtneming van de eisen die de gemeente gesteld heeft ten aanzien van een passende bouw in het kader van het “beschermd dorpsgezicht” waaronder ook de Alddyk valt. Zodra we beschikken over bouwtekeningen gaan we U informeren.

Eveneens van een ambtenaar ontvingen we een mail waarin erg gunstige vooruitzichten worden geschetst met betrekking tot de gewenste woningbouw in Scharnegoutum. De betreffende ambtenaar heeft ons op het hart gebonden dit nog stil te houden. Er is nu een getekende overeenkomst tussen de Provincie en de Gemeente SWF. Dit staat ook op de website van de Gemeente SWF. Het College van B. en W. zal nu een strategie bepalen over de invulling van 1500 woningen in de periode 2021-2030. Hierin zullen ook dorpen met duidelijke initiatieven worden meegenomen.

Ook hier geldt dat ons Bestuur alleen met de dorpsbewoners kan communiceren als er sprake is van een officieel bericht van de Gemeente. Die is er nog niet. Dat bestuurlijke en ambtelijke molens langzaam draaien zal julllie ook bekend zijn.

Tenslotte: 2 bestuursleden van ons Bestuur willen nu echt in 2021 uit het Bestuur van dorpsbelang. Zittingstermijnen zijn al verlopen en nog verlengd. Daarom een dringende oproep aan de inwoners van Scharneoutum zich beschikbaar te stellen. Opgave kan naar ons mailadres:  secretariaat@db-scharnegoutumloenga.nl

Als bestuurslid kun je het verschil maken voor ons mooie dorp. Wel is geduld nodig als het om contacten met de Overheid betreft. Maar er is zoveel meer te doen. Denkt U aan onze subsidieprojecten met het Ondernemersfonds.

Namens het Bestuur

Jan Luimstra (secretaris)