bij het dorp Morra, bovenin Friesland, staan op 2 april 4222 poppen in een weiland. Deze poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen, zoals Moria in Griekenland, verblijven. Wil je ook een pop maken voor Kamp Morra? Dit bericht stond in de krant en wij als crea-groep van de kerk dachten, hier moeten we iets mee.

Wij gaan -minimaal- vijf stokpoppen, want dat zijn het, maken en aankleden. Daarom een oproep aan onze dorpsgenoten die kinderkleding voor kinderen van 0 – 18 jaar in de kast hebben liggen, zou je dit willen afstaan voor een vluchtelingenkind?

Dit zijn kleren voor alleen reizende vluchteling kinderen tot ongeveer 18 jaar. Wij hebben vast een voorbeeld gemaakt, deze kun je zien bij de pastorie van ds. Lieke aan de Legedyk.

 De kleding kan tot 25 maart gebracht worden bij Wietske Zeilstra-Brandinga, W.Santemastrjitte 48, Sjoukje Huitema, It String 37 of bij Froukje Jellema, Zwettewei 7.

Je mag het gewoon bij de voordeur leggen dan vinden we het wel. Daarna zorgen wij dat het in Morra komt en daarvandaan wordt het verder vervoerd. Meer informatie hierover vindt je op www.kampmorra.nl   We hopen dat we met jullie bijdrage veel kinderen/jongeren  blij kunnen maken.

Alvast bedankt, Wietske, Sjoukje en Froukje