De Bigband Friesland speelt bij onze muzikale huwelijksvoltrekking op zaterdag 16 maart in de Martinikerk van Sneek. Bij de bigband speelt ons oud-lid Ruud Riemersma en oud-dirigent Meine Verbeek. Het romantische concert begint om 20.00 uur.

Samen gaan we er een prachtig feestje van maken. De laatste keer dat we optraden met een bigband was de Bogerman Bigband op een van de jaarlijkse Oranjeconcerten in de stadhuistuin van wat toen nog de gemeente Sneek was. Kortom al meer dan 10 jaar geleden.

Op het huwelijksconcert, waarbij de fanfares Excelsior Scharnegoutum en Harmonie Sneek met elkaar echt verbonden worden, staat veel romantische muziek op het programma. Als ambtenaar van de burgerlijke stand fungeert de welbespraakte Bert Groothedde dirigent en beëdigd ambtenaar van de burgerlijke stand in Nijkerk. Hij leidt buiten de muziek om de bijzondere avond in goede banen, zoals alleen hij dat kan. Het schijnt dat hij complete symfonieën schrijft voor de trouwzalen.

Notaris Gerard Vellinga van kantoor De Wit & Dijkstra Netwerk Notarissen in Sneek is aanwezig om toe te kijken hoe onze bestuursleden hun handtekening onder de nieuwe statuten en oprichtingsakte zetten. Hij zet er natuurlijk zelf ook een krabbel bij.

Hoogtepunt van de avond is het afscheid van de oude muziekvaandels en de onthulling van de nieuwe naam van de fanfare. Die naam houden we nog even geheim, want we zien graag dat je er zelf bij bent. De toegang van het concert is gratis, maar op onze trouwkaart staat wel een envelopje als suggestie. We moeten natuurlijk wel met een beetje uitzet van start.

 Over de bigband Friesland

 De Bigband Friesland is opgericht in 1975. Sinds oktober 2020 staat de band onder leiding van Steven Sluiter. De Band speelt een afwisselend en uitgebreid repertoir van wat modernere bigbnd stukken. Met name stukken die speciaal voor de band geschreven zijn en/of gearrangeerd door leden, dirigenten en mensen als Loet van der Lee, Herman Woltman, Kurt Weiss en Coert Zonneveld.