18 oktober 2023

In Scharnegoutum wordt samen met dorpsbelang en inwoners volop gewerkt aan het woningbouwplan Scharnegoutum-Noord. Er zijn door inloopbijeenkomsten en een enquête veel ideeën en wensen verzameld en ook bij de invulling van het groen gebied wordt het dorp betrokken. In dit bericht geven we een terugkoppeling op de schetssessies die in september en oktober zijn gehouden en vertellen we waar we zijn in het hele proces.

Schetssessies: invulling openbare ruimte

In het plangebied zit een stuk grond waar geen woningen kunnen worden gebouwd. Dat heeft te maken met de ondergrondse gasleidingen. In dit gebied is wel ruimte voor groen en beweging. Er zijn al verschillende ideeën aangedragen, waaronder een moestuin.

Ook voor de invulling van dit gebied werken we graag samen met dorpsbelang en de inwoners, om te komen tot een gezamenlijk en breed gedragen plan. Met de ideeën en wensen die eerder naar voren zijn gekomen hebben we drie schetsen gemaakt. Samen met dorpsbelang en een vertegenwoordiging van inwoners zijn we bij elkaar gekomen om de schetsen te bespreken en ideeën en wensen op te halen. De betrokkenheid om hier een mooie toevoeging voor het dorp van te maken is groot. We verwerken de wensen en opmerkingen uit in 1 schets die we aan Dorpsbelang toelichten. Daarna wordt het in het woningbouwplan opgenomen.

Hoe verder

De uitwerking van de schetsen voor het groengebied worden opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. In dit plan staat beschreven welke woningen waar komen, aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en hoe de openbare ruimte wordt ingericht.
Het ontwerp bestemmingsplan wordt dit jaar nog ter inzage gelegd. Iedereen krijgt dan de mogelijkheid om de plannen in te zien en daarop te reageren. Zodra bekend is wanneer en waar je de plannen kunt bekijken informeren wij daarover.

Planning

In de loop van 2024 hopen we het definitieve bestemmingsplan vast te kunnen stellen. Na dat moment kan het grondwerk worden voorbereid. We koersen op het bouwrijp maken van de grond in 2024/2025. De verkoop van de woningen volgt in 2025 en het woonrijp maken in 2026.
In totaal worden er 20 nieuwe woningen gebouwd en er is ruimte voor:
• 2 2-onder-1-kap woningen
• 3 vrijstaande woningen
• 6 3-onder-1-kap woningen
• 9 hofwoningen

Namens
Gemeente SWF en doarpsbelang Skearnegoutum-Loiingea