Is er nieuws? Ja en Nee

Er is niet echt veel nieuws te melden maar wel kunnen we wat beschouwingen geven over de dingen waar we mee bezig zijn.

Nieuw

Nieuw is wel dat we voor een kleine groep jongeren nu eindelijk iets kunnen doen. Achter de sportvelden krijgen ze een eigen plekje met een mooi uitzicht op de groene weiden, zo ongeveer richting het Spears. Een rustige plek om met elkaar te “chillen”. Een plek ook waar overlast volgens ons tot een minimum beperkt kan worden. Dit is de uitkomst van een lange tijd van overleg en samenwerking met de gemeente SWF, na eerdere mislukte pogingen, nu eindelijk een plek aan te wijzen.

In kringen van jeugdwerkers is er het beeld dat sommige jongeren meer dan gemiddeld tijd nodig hebben hun eigen identiteit te ontdekken. De kern van hun problemen is volgens jeugdwerk dat deze jongeren zich, in brede zin, dus niet op één plek waarin zich hun leven afspeelt, niet gehoord voelen waardoor ze hun plekje in de maatschappij niet kunnen vinden. Dat is een probleem tot volwassenheid te komen met na enkele jaren steeds weer andere groepjes jongeren, maar voor jeugdwerkers niet eenvoudig op te lossen. Er is veel tijd voor nodig om meer structurele oplossingen te vinden die pas na jaren kunnen leiden tot verbetering van de situatie voor deze groep jongeren.

En overlast, ja wat is dat eigenlijk. Wanneer is er sprake van tegenstellingen die in de maatschappij nu eenmaal voorkomen en wanneer loopt het echt wat uit de hand. Ook nu zijn er weer signalen dat er voor overlast wordt gevreesd. Gelukkig is er na een overleg door de gemeente vertegenwoordigers met verontruste dorpsgenoten toch een oplossing gevonden.

Nieuw is ook dat inmiddels, met de onlangs gehouden inloop in het Swettehûs over de nieuwbouw,  deze inspraakronde`s zijn afgerond. De Gemeente SWF gaat nu samen met ons Bestuur over tot het realiseren van de woningbouw. Dat betekent o.a. denken aan voorbereidende werkzaamheden, marktpartijen voor het bouwen benaderen, de bestemmingsprocedure afronden, het groene deel invullen en later kavels toewijzen etc.

Inmiddels ligt er een College voorstel bij de Gemeenteraad die in maart 2024 een besluit zal nemen over het vrijmaken van een budget voor het bouwrijp maken van de gronden van de nieuwbouw locatie. Het gaat om een bedrag van rond de 1.4 miljoen euro. Het voorstel is gedaan om de bouwplannen te kunnen versnellen. De Gemeente hoeft dan niet te wachten tot het definitief vaststellen van het bestemmingsplan door de Provincie.

Wij verwachten dat de Raad in zal stemmen met het voorstel. Vanuit de Gemeenteraad wordt al langer aangedrongen op snel bouwen in de Gemeente vanwege de grote woningbehoeften.

Van meer beschouwelijke aard

Daarover het volgende:
Hoe zal het gaan met de verkoop van de appartementen die gebouwd zijn in het voormalige Elim? We horen nog al eens sceptische geluiden vanwege de hoge koopprijzen, de krappe leefruimten,  gebrek aan buitenruimte, parkeerruimte etc. Overigens ligt er bij de gemeente SWF nog wel een op schrift gesteld uitbreidingplan van parkeerplekken op de Terp waar nog enige ruimte is.

Bouwer en eigenaar Rienstra deelde ons aanvankelijk mee dat de appartementen voor verhuur zouden worden aangeboden tegen huurprijzen die deels onder de zgn. huursubsidiegrenzen zouden liggen. Blijkbaar veranderde hij van gedachten en zo zagen we dat deze te koop waren gezet. We kunnen ons voorstellen dat bij een aantal inwoners de verwachtingen niet hoog gespannen zijn, maar aan de andere kant, de woningnood is wel extreem groot. En aan de Achterbuorren zijn wel degelijk alle huurappartementen verhuurd, zelfs tegen hoge prijzen.

Rienstra kan ook nog altijd terugvallen op verhuur, mocht de verkoop niet het gewenste resultaat opleveren. De appartementen komen binnenkort opnieuw op Funda.

Wat betreft het Gezondheidscentrum aan de Zwettewei Noord blijkt dat de procedure langer tijd vraagt dan verwacht. Is dat niet meestal het geval bij nieuwe bouwplannen? Vaak is er sprake van niet voorziene belemmerende factoren die eerst weer opgelost moeten worden.

We hoorden signalen over een te duur uitgevallen bouwplan waardoor aanpassing nodig is om het nieuwe Centrum ook financieel haalbaar te maken. Eerder was er ook een probleem met betrekking tot de te vestigen apotheek, maar dat is, naar verluidt, opgelost.

Tenslotte

We gaan U binnenkort ook uitgebreid informeren over onze dorpswebsite, www.skearnegoutum.nl. Inmiddels hebben we een professionele webbeheerder aangetrokken en is nu al zichtbaar dat de website weer van veel nieuwe informatie wordt voorzien. Onze insteek is dat de website als het ware de nieuwe digitale Doarpsomropper van Scharnegoutum moet worden.

Namens het Bestuur,

Jan Luimstra (secr.)