Op Koningsdag woensdag 27 April, hebben wij ‘s morgens 10.00 uur in “Us Swettehûs’  een optreden van Shantykoor “De Brûskoppen”

Inloop vanaf 9.30 uur We starten met 1x koffie met een Oranje Tompouce samen voor € 2.50 .

Met Stoere zeemansliederen, sterke verhalen,  kroeg-liederen, maar ook stemmige liederen, dit allemaal met koffie en tompoes, de skúmkoppen op het bier, lekkere wijn met zeebries, een heerlijke start van Koningsdag.

Lekker koffiedrinken & matinee en muziek!

Vrij entree