Op verzoek van en in nauwe samenwerking met onze huisartsen, de heren Jansen en Hornstra, nodigen wij U uit voor een informatieve bijeenkomst in het Swettehûs op vrijdag, 22 april a.s. `s avonds om 20.00 uur in het Swettehûs.

Op deze bijeenkomst zullen onze artsen U nader informeren over het in ons dorp te bouwen Gezondheidscentrum. Gesproken zal worden over de door hen gekozen locatie voor dit centrum en  u kunt ook de door de architect gemaakte schetsen van dit nieuwe gebouw bekijken.

Zij hechten grote waarde aan Uw mening hierover en willen hun plannen pas verder vormgeven nadat U zich daarover hebt uitgesproken.

U bent van harte welkom.

 

Het Bestuur van Doarpsbelang  Skearnegoutum-Loaiingea