Maart 2022

Gaat de Doarpsomropper kopje onder???

Beste dorpsgenoten. Wij (Mediagroep Skearnegoutum) maken ons grote zorgen over het voortbestaan van de Doarpsomropper fan Skearnegoutum. Voor het eerst verschenen in 1968 lijkt het erop dat er na al die jaren niet voldoende vrijwilligers overblijven die ons zo geliefde dorpskrant handen en voeten willen geven.

Al verschillende keren heeft de redactie een oproep om hulp gedaan maar tot nu toe is er niemand die zich gemeld heeft. Doordat er binnen de redactie en de Mediagroep om uiteenlopende redenen mensen moeten afhaken wordt het groepje steeds kleiner wat dan weer als gevolg heeft dat de zittende leden steeds meer werk voor de kiezen krijgen en dat moet anders.

Het kan toch niet zo zijn dat de Omropper na bijna 55 jaar verdwijnt uit de Scharnegoutumerse samenleving? Het geldt trouwens ook voor de gehele Mediagroep. En het kan toch ook niet zo zijn dat er in ons dorp niet een aantal mensen zijn die maandelijks een paar uur willen besteden aan ons mooie nieuwsmedium?

Wat zou het dan ook mooi zijn dat er zich een aantal mensen melden bij de redactie met de vraag, “wat kan ik doen?” En ik weet uit eigen ervaring dat wanneer je in teamverband met elkaar werkt aan de Omropper dat het alleen maar leuker wordt. Wat we expliciet zoeken zijn stukjesschrijvers, mensen voor de lay-out, mensen die wat op de website en facebook willen zetten en een paar mensen die mee willen draaien in het team wat de coördinatie van e.e.a. verzorgen. Het kost echt niet zoveel tijd wanneer je het met elkaar doet en het geeft veel voldoening om op deze wijze wat te betekenen voor de leefbaarheid in ons dorp.

Neem contact op met de redactie en informeer eens wat je kan betekenen om de Omropper te behouden voor het nageslacht! Laat het niet zover komen dat de “Doarpsomropper fan Skearnegoutum” ten onder gaat.

Mailen kan naar kopij@scharnegoutum.nl. Of mediagroep@scharnegoutum.nl.

De Mediagroep Skearnegoutum