Oproep: wij zoeken grond voor de dorpsmoestuin in Scharnegoutum

Een jaar geleden begon het idee van een dorpsmoestuin met een oproep in de Doarpsomropper. Meteen veel enthousiaste reacties en mensen die aangaven graag te willen helpen en/of enthousiast waren over het idee. We zijn op zoek gegaan naar een stuk grond, waar we ons ideeën verder vorm kunnen geven. De overleggen met de gemeente hebben helaas nog niet geleid tot een geschikte plek. Daarom deze oproep. Heb jij een stuk grond beschikbaar? Laat het ons weten!

Lijkt het je leuk om samen met ons aan de slag te gaan? Je bent van harte welkom.

Je bereikt ons via dorpsmoestuinscharnegoutum@hotmail.com.

Ingrid Altenburg en vrijwilligers dorpsmoestuin