Blankendalwei:
We hebben het allemaal gemerkt: De storm over Nederland. De storm in Scharnegoutum.
Storm Eunice op …..? februari was een van de zwaarste stormen in de afgelopen 100 jaar.
In onze regio zijn veel bomen omver geblazen. Gemeentewerkers waren er druk mee de afgelopen dagen.
Foto:  de grote populieren aan de Blankendalwei  gesneuveld door storm en uit voorzorg allemaal omgezaagd.