Beste leden van Doarpsbelang, 

Eind 2020 lieten veel leden van onze Vereniging ons via een mail weten in te stemmen met de projecten van dorpsbelang over 2020 . De opvatting van onze leden zijn doorslaggevend voor het Bestuur van het Ondernemersfonds SWF. Dit bestuur wil de subsidies van onze nieuwe projecten voor 2021 pas goedkeuren nadat onze leden hun instemming hebben betuigd. D.w.z. de projectkeuze, de kosten en de uitvoering en verantwoording ervan. Een lastige vraag van het Fonds in deze coronatijd. We kunnen geen ledenvergadering houden.

We willen jullie nu opnieuw vragen met onze nieuwe projecten in te stemmen qua projectkeuze, de kosten maar ook de daadwerkelijke uitvoering en verantwoording. 

De projecten uit voorgaande jaren die nog niet zijn uitgevoerd zullen binnenkort worden afgerond. Zoals bv. het project berghok sportvelden. Ook het nonnen kunstwerk wordt zeer binnenkort hersteld. De beelden zijn inmiddels in ons bezit en zien er keurig uit. Geart Bos gaat ze herplaatsen. De mediagroep ontvangt het nog niet bestede deel van het budget. Ook in 2021 natuurlijk weer bloemen aan de brug en in de baskets. We hopen weer op medewerking van onze “waterdragers” van de Lege Dijk om de baskets van water te voorzien. 

Maar nu de nieuwe projecten 2021:

-Deels het nonnenbeeld (we gebruiken de reeds ontvangen subsidie over 2020  ad € 2.500,-en dat over 2021,
eveneens € 2.500,- (het laatste door het Fonds toegezegd, maar nog ontvangen)

-Het project Informatie paneel, te plaatsen bij de Swette over het Scharnegoutum van Vroeger en Nu (een deel historie, ontstaan van ons dorp, de trekvaart over de Swette, elfstedentochten, maar ook over de huidige tijd. Het idee en de uitvoering komen van Geart Bos. Kosten, geraamd is plm. € 1.500,-

-Een project bloembollen planten in de provinciale rotonde bij het dorp. Het idee komt van Remco Wouda. Remco reageerde enthousiast om het plan uit te werken. De kosten schatten we op ongeveer € 1.500,- We denken dit uit te voeren eind deze zomer of begin herfst, zodat er in het voorjaar 2022 een mooi palet aan kleuren ontstaat. Mooi zou zijn als hier wat dorpsbewoners bij willen helpen.

-Een project voor een dorpsmoestuin. Idee van Ingrid Altenburg. Een tuin waar biologisch geteeld wordt door en voor de inwoners die belangstelling hebben. Zij heeft al contacten met de gemeente SWF die er positief tegenover staat. Er is een stuk gemeentegrond beschikbaar. De uitwerking vraagt nog wel aandacht. O.a. grondonderzoek vuile grond en toekennen vergunning door de gemeente. Dit project mogen we dit jaar uitvoeren, maar mag ook uiterlijk nog in 2022. We kunnen indien nodig hier nog aanvullende subsidie aanvragen bij het Fonds in 2022. We ramen de kosten op maximaal € 3.000,- 

Graag zouden we van jullie opnieuw instemming willen vragen. Het Fondsbestuur wil pas definitief toekennen en uitbetalen als de leden hebben ingestemd.

Inmiddels hebben al 26 leden deze steun toegezegd. Dit was mogelijk omdat we van een aantal leden het emailadres kennen en we hen al hebben aangeschreven. Graag ontvangen we ook Uw steun.

Als er nog vragen bij U zijn willen we die graag beantwoorden. Ook is het mogelijk ons per brief te benaderen. U kunt die in onze brievenbus doen.  Deze oproep aan de leden zal ook in de komende Doarpsomropper staan. U kunt ons mailen op ons mailadres, secretariaat@db-scharnegoutumloenga.nl

 

Met vriendelijke groet, 

Namens dorpsbelang Scharnegoutum/Loenga,

Jan Luimstra (secretaris)