Inloopavond nieuwbouw

De onlangs gehouden inloopavond over de nieuwbouwplannen is een succes geweest. Ondanks de covid omstandigheden kwamen 50 dorpsgenoten naar het Swettehûs. Allen hebben ze op een sheet aangekruist welk type woningen volgens hen gebouwd zouden moeten worden op Langaerd. Belangrijker nog is dat 35 personen op ons verzoek hun persoonlijke woonwensen schriftelijk bij het Bestuur hebben neergelegd. De namen, mailadressen en/of telefoonnummers zijn ons bekend. Deze peiling deden we op verzoek van het projectteam van de gemeente.

Grofweg bestaan de wensen uit betaalbare starterswoningen (rond € 200.000,-) een levensloop bestendige woning met slaapgelegenheid en badkamer op de begane vloer en een groep die een wat grotere dan de eigen woning zoekt i.v.m. gezinsuitbreiding. Een enkeling gaat voor een grote ruime en vrijstaande woning die aan het water moet liggen. Men was het er wel mee eens dat jongeren en senioren de meeste kansen moeten krijgen.

Wij hebben de uitkomsten van deze peiling natuurlijk doorgestuurd naar het projectteam van de gemeente SWF. Er zal zorgvuldig naar worden gekeken beloofde de projectleidster. Wij hebben overigens geen persoonlijke gegevens naar de gemeente gestuurd met het oog op de privacy maar natuurlijk houden wij deze gegevens wel bij. Na de inloopavond, terwijl we nog niets gepubliceerd hadden, zijn nog van 5 mensen meldingen van hun woonwensen ontvangen zodat de teller nu op 40 staat.

Inmiddels is het zover dat de Gemeenteraad besluiten zal nemen over de eerste kredietaanvraag ten behoeve van de nieuwbouw in ons dorp. De commissie doarp, stêd en omkriten vergaderde op 7 december over de ingediende aanvraag en ondergetekende heeft namens ons bestuur gebruik gemaakt van het recht om in te spreken.

Inloopavond jeugd 12-18 jaar

Een andere inloopavond, die van jongeren 12 tot 18 jaar mocht rekenen op 12 jeugdigen en 4 ouders. Hun wensen komen neer op een pannakooi voor voetbal met zo mogelijk ook een basketbalnet. Verder wordt gevraagd naar een keet, zo mogelijk op de plek waar eerder een keet heeft gestaan, in de bocht van de Swette. De jongerenwerker van de gemeente swf acht zo`n keet nu weer denkbaar nadat jaren geleden de gemeente geen keten meer gedoogde. De jeugd is al snel tevreden maar vraagt tenminste wel naar een overkapping. Duidelijk is nu al dat keetbezoek `s avonds om 9 uur afgelopen moet zijn. De jongens hebben een app groep waarin ook de jongerenwerker meedoet. Enkele meiden waren ook wel te porren voor activiteiten in het dorpshuis, bijv.beeld een lasergame evenement. De aanwezige ouders willen ook verantwoordelijkheid nemen als er voorzieningen komen.

Ons Bestuur gaat met de jongerenwerker in overleg en we zijn bereid ook financieel bij te dragen aan nieuwe voorzieningen voor de jeugd. De gelden die wij ontvingen i.v.m. de glasvezelcampagne worden hiervoor ingezet en we kijken ook naar ons eigen budget.

Oud Elim

Hoewel nog geen vergunning voor de bouwzijde Alddyk is afgegeven horen we van werknemers ter plekke dat zij inmiddels in alle hoeken en gaten van het oude complex werkzaamheden verrichten. Aan de zijde van de kerk vorderen de werkzaamheden al behoorlijk, maar ook in de voormalige elim zaal zijn inmiddels muren opgetrokken daar waar voorheen de deuren zaten. Diverse opties zijn al met de gemeente besproken maar hebben nog niet tot uiteindelijke overeenstemming geleid. De bouwers houden nog steeds rekening met eventuele afbraak van dit deel van het complex, waarna er nieuw gebouwd gaat worden. Intussen horen we instemmende geluiden uit het dorp wat betreft de aanblik van de oude gevels aan kerkzijde en de aangepakte smalle groenstroken, nu met grijs gesteente, bestratingselementen en een geplante heg.

Gezondheidscentrum/artsenpraktijk

De gemeente SWF heeft de artsen een bouwplek in Scharnegoutum aangewezen. We kunnen U hierover nog geen details geven. Inmiddels hebben de artsen een architect aan het werk gezet om het nieuwe gebouw te tekenen. Er wordt voorshands uitgegaan van 1 bouwlaag, dus zonder een verdieping. De gemeente SWF onderschrijft dus het belang van een dergelijke voorziening in ons dorp ten behoeve van een behoorlijke regio. Het ligt in de bedoeling dat er een apotheek in dit gebouw komt los van de artsenpraktijk en dat er zelfs op redelijk korte termijn een tijdelijke noodvoorziening van een apotheek zal komen. De plek die deze krijgt wordt inmiddels onderzocht.

Verkeersborden, bericht van diverse zijden

Onze mening werd gevraagd ter zake vervreemding van verkeersborden in ons dorp. Er is iemand die er behagen in schept verkeersborden los te maken van hun palen om deze elders weer op te hangen. Een rare praktijk, waarvan we de reden niet kunnen bevroeden. De melding kwam van een oplettende dorpsgenoot, maar ook van onze dorpen coordinator die vertelde dat dit gedrag de gemeente, en dus de gemeenschap, handen vol geld kost. Borden worden natuurlijk herplaatst, maar daar zit een behoorlijk kostenplaatje aan dat erg uit de hand loopt omdat het probleem zich ook elders voordoet. Onze melder wilde niet met name genoemd worden en de mediagroep plaatst geen anonieme berichten. Vandaar het verzoek aan ons Bestuur om hier aandacht aan te geven.
Natuurlijk zijn we er niet blij mee, wie doet nou zoiets. Inmiddels is ons bekend dat meerdere inwoners nu erg opletten en aan U de vraag dit ook te doen. De veroorzaker van deze praktijk raden we aan daarmee te stoppen omdat niemand dit kan waarderen en er op U gelet wordt. Wat Uw redenen ook zijn, deze acties zijn onbehoorlijk.

Bestuursleden

Meermalen vroegen we al om kandidaten voor ons bestuur. We hebben al twee vacature`s die niet ingevuld zijn en ook onder de zittende bestuurders is de nood hoog. Een vrijwillig bestuurder mag toch na een aantal jaren ook eens een opvolg(st) er krijgen? We voelen ons erg verantwoordelijk, maar kunnen niet altijd maar doorgaan. Als U zich opgeeft kunt U bovendien nog aangename tijden tegemoet zien, want veranderingen in ons dorp zitten eraan te komen. Veranderingen die ertoe doen!

Namens het Bestuur Dorpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea

Jan (secretaris)