Het college van burgemeester en wet houders vraagt de gemeenteraad krediet beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in Scharnegoutum-Noord. Het gaat om ongeveer 8 tot 12 woningen.

Súdwest-Fryslân is grondeigenaar van de locatie Scharnegoutum-Noord. De gemeente ziet dit als een geschikte inbreidingslocatie, Diverse belanghebbende in Scharnegoutum hebben zich uitgesproken dat zij ook graag woningen op deze plek zouden willen zien. Op 7 december 2021 buigt de Commissie Doarp, Stêd, en Omkriten zich over de kredietaanvraag. De commissie adviseert de gemeenteraad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen, die op 23 december er een besluit over moet nemen.