Het Putsjekafee, een initiatief van Geart en Graach Dien, de hulpdienst vanuit de kerk met Baukje, Joke, Anna en (wie vergeet ik nog?) hebben weer een seizoen lang veel “goede werken” op hun naam staan.

Wonderbaarlijk? Dat zit ongeveer zo. Geart bijvoorbeeld noemt zich wel atheist, maar met zijn sociale hart woont hij toch wel eens een kerkdienst bij als er weer een uitvaart is van een dierbare dorpsgenoot. En in ons, kerkmensen, schuilt soms ook wel een beetje de atheist. Geloven kan intens zijn, soms met twijfels en het kan ook zomaar ver weg lijken te zijn. Bijvoorbeeld als we denken aan alle dood en vernietiging die onze wereld ook nu weer teistert. Dat raakt ons en we weten niet hoe we ons daartoe moeten verhouden. Je kunt zo weinig doen. Allemaal zijn we maar “kleine” mensen met goede en minder goede en soms ook slechte eigenschappen. In de kerk spreken we van geloof, hoop en liefde, waarvan de liefde het eerste gebod is. Daarin kunnen gelovigen en niet gelovigen elkaar vinden. En vaak is dat ook zo.

Na deze misschien wat merkwaardige en prekerige intro, maar snel de blik op alle, dit seizoen weer geboden, gratis hulp aan wie daar behoefte aan hebben.

Het putsjekafee is regelmatig actief en ook duidelijk zichtbaar in ons Swettehûs. Er wordt gerepareerd door de mannen en aan de naaimachines herstellen de dames veel kledingstukken.

In het nieuws komt regelmatig naar voren dat repareren, herstellen zoveel mogelijk in de plaats zou moeten komen van weggooien en nieuw kopen. Meestal goedkoper en we besparen ons een rit naar de milieustraat. Eén en ander vanwege duurzaamheid en het tegen gaan van onnodige aantasting van het milieu.

De mensen van het Putsjekafee en Graach Dien, die ook bij het putsjekafee aanwezig zijn doen dat. Graag Dien is wat  minder zichtbaar omdat mensen thuis bezocht worden als er een hulpvraag is. Zo worden bijvoorbeeld rollators weer gangbaar gemaakt en afgesteld op de eigenaar, zodat die er weer soepel mee kan lopen, een lamp die stuk is wordt gerepareerd of een voor- of achtertuin krijgt een opknapbeurt. Ook zorgt Graach Dien voor vervoer als andere hulpdiensten niet gebruikt kunnen worden. Zomaar enkele voorbeelden van werk wat we niet zien, maar doorlopend wordt gedaan door veel vrijwilligers.

Het mooie van Putsjekafee en Graach Dien is ook dat we elkaar kunnen ontmoeten in het Swettehûs waar inzet voor elkaar gepaard gaat met gezelligheid. Zo zijn ook de etentjes die nu en dan plaatsvinden bedoeld. Momenten van ontmoeting en gezellig samenzijn.

Veel mensen weten deze hulp te vinden, maar soms is het wat minder druk. Heeft U belangstelling of hulpvraag maar bent U nog niet in aanraking gekomen met deze vrijwilligers? Kom eens langs. Het zal zeker gewaardeerd worden.

Jan