Op ons verzoek aan de leden van dorpsbelang zich uit te spreken over de projecten die we in het kader van de subsidies uit het Ondernemersfonds hebben gerealiseerd, heeft niemand gereageerd. Wij roepen U dringend op dit alsnog te doen. We verwijzen daarbij naar de Doarpsomropper van november waarin we dit aankondigden en naar de website www.skearnegoutum.nl en in het bijzonder onze blog daarop onder het kopje Dorpsbelang.

In deze blog staat alle informatie en leest U hoe U kunt reageren.

Het is erg teleurstellend voor ons dat niemand de moeite heeft genomen aan ons verzoek te voldoen. Het Ondernemersfonds SWF vraagt hierom en Uw mening is leidend voor hen.

Wij doen het bestuurswerk niet in ons eigen belang maar voor dorp en inwoners. Zonder Uw stem kunnen wij niet voldoen aan de wensen van het Fondsbestuur inzake de verantwoording van de projecten.
Ook het project bewegwijzering bedrijventerreinen wordt alsnog uitgevoerd nu de vergunning inmiddels is afgegeven.

Wilt U dat wij het nonnenbeeld bij de brug zullen herstellen? Dat is wel onze insteek! De kosten zullen rond de € 5000,- zijn.  Wilt U daar eventueel wel iets aan bijdragen? Laat ons weten of een crowdfund actie zinvol is. Ook kleine bijdragen kunnen het verschil maken.

Wij zijn volop bezig met tal van zaken ten behoeve van dorp en inwoners, zoals o.a. woningbouw, een gezondheidscentrum voor huisartsen en andere discipline`s, een nieuwe bestemming Elim, wegen en groen. Inmiddels ook gevraagd om verharding van het fiets- en wandelpad achter de sportvelden waar het nu een modderpad is geworden.

Dorpsbelang kan het niet stellen zonder Uw steun! 

Het Bestuur