2012 – 2013

nieuwsarchief

2012 – 2013

Nieuws van Doarpsbelang, december 2023

Nieuws van Doarpsbelang december 2023Oud ElimDe verbouwing van het voormalige Elim is afgerond. De appartementen staan te koop en in de tweede week van januari 2024 zullen de Alddijk en Achterbuorren tijdelijk zijn afgesloten voor, in elk geval, gemotoriseerd verkeer,...

Lees meer

Jelke Betlehem winnaar

De 17-jarige Scharnegoutumer Jelke Bethlehem, Havo-5-leerling van Bogerman, heeft een eerste prijs gewonnen in de landelijke editie van de W4Kangoeroe WerelWijde WiskundeWedstrijd 2013. Van alle deelnemende Havo-5-leerlingen in Nederland was Jelke de allerbeste. Voor...

Lees meer

TRACTOR 11-STEDEN

Zeven en acht juni was de tractor elfstedentocht er weer. Start, finish en overnachting was traditiegetrouw weer in Engelum. Donderdagavond, 6 juni, waren de 288 deelnemende tractoren daar ook al te bewonderen. 7 juni kwamen ze via Bozum , langs de legedyk en via de...

Lees meer

De bewoners van de pastorie

Over de prachtige en bijzonder grote oude pastorie, die sinds 2013 nieuwe bewoners kent, en alweer drie jaar door hen bewoond wordt: Don en Jonneke Brunet de Rochebrune – van der Heide kwamen in 2013 naar Scharnegoutum. Don is geboren in Soekaboemi, toen nog...

Lees meer

E3 team kampioen

Op zaterdag 25 mei is het E3 team van VV Scharnegoutum kampioen geworden in de 4e klasse voor E-pupillen op zaterdag. De laatste wedstrijd werd gespeeld in Oudemirdum tegen NOK en het seizoen werd afgesloten met een klinkende overwinning, het werd 10-1. Tijdens de...

Lees meer

Geisoleerd

De bejaardenwoningen aan de Fleardyk worden geisoleerd. Dak en beglazing!! Zij zitten er komende winter weer warmpjes bij.

Lees meer

Natuerwiken

It natuerprojekt fan basisskoalle Op`e Hichte en Stifting de Flearen/Oer`t Lange Rek is wer tige slagge. Twa wiken lang binne de masters en juffen, tige belutsen, op skoalle dwaande west mei it projekt, dat dit jier it thema fûgels hat. Ek de fûgelwacht hat oanslúting...

Lees meer

Lente op elim !!!

Mooi waar op Elim!! De lente giet oer it lan en wurd werkelikheid en sa binnen Douwe Algra en Sietse Holtrop oan de kwast mei de thermometer. Dizze giet mei de dei om heech. De stand is te sjen op Dorpshuis - Elim...

Lees meer

MFA nadert hoogste punt

Sietse Holtrop kondigde in de doarpsomropper al aan dat het hoogste punt van de nieuwbouw MFA nog deze maand zal worden bereikt. Ergens in juni zal dit gevierd worden met een officieel moment in aanwezigheid van de wethouder van de gemeente en naar we hopen met veel...

Lees meer

Excelsior 3e op ONFK

Op het kampioenschap van de Onderlinge Nederlandse Fanfare Kampioenschappen gehouden in de Lawei te Drachten behaalde Excelsior een verdienstelijke 3e prijs. 8 fanfare`s streden voor de winst in de 4e divisie. Met de 3e plaats haalde de Vereniging het podium en mocht...

Lees meer

Drokke dei yn elim

Tolve frijwilligers binne sneon, 16 maart in hiele dei drok dwaande west yn Elim. It wie de dei dat "Wandelsportvereniging Friese Lange Afstand Lopers" har Lege Geanen kuiertocht organisearre. Dielnimmers koenen 25, 40 of 60 km rinne en dienen dat mei faasje, mei...

Lees meer

Wylge leed

Sa seach er der út. In moaie wylch, ek al is it yn`e winter, sûnder grien oan de tûken. Op dizze site in foto fan Sybrig nei de snoeibeurt. It liket mâl, mar dat sil net sa bleauwe. De wylch is sûn neffens de gemeentelju fan de ôfdieling iepenbier grien. Se ha de beam...

Lees meer

Benefietconcert

Een schitterende avond in Elim op zaterdag, 13 april j.l. Geert Bos verdient hulde voor zijn initiatief waarbij zo`n 30 bands, groepen en solisten belangenloos hebben opgetreden ten behoeve van kinderen met kanker. Stichting Opkikker en Cliniclowns ontvangen een...

Lees meer

De jubileum revue

De revue wie in smaaklike jûn mei in protte heldere geesten… Yn it doarpshûs Elim naam de geest fan Elim de tiid mei. Troch wiswiere sprekkerij kaam alles op it aljemint..! Sietse Holtrop naam us mei yn 'e waan fan santich jier krite mei in soad hichtepunten. De...

Lees meer

Mooie gymuitvoering sss

Zaterdag, 23 maart zagen veel ouders van kinderen die op gym zijn een prachtige uitvoering in onze sporthal. Gymnastiekvereniging SSS liet zien wat ze in huis heeft en dat was echt niet mis. Vaak weten we niet hoe rijk we zijn in Scharnegoutum, want elke vereniging...

Lees meer

Volle Bak Op Informatiebijeenkomst MFA

Ruim 130 mensen waren vrijdagavond 16 maart jl. aanwezig in dorpshuis Elim bij de presentatie van het ontwerp voor de nieuwe MFA op de huidige locatie school. Na een kort woord van welkom door wethouders Sjoerd Tolsma van de gemeente Súdwest-Fryslân werd het ontwerp...

Lees meer

Bouw MFA officieel gestart

Vandaag, vrijdag 15 maart 2013, is de bouw van de nieuwe Multi functionele Accomodatie in Scharnegoutum dan eindelijk officieel van start gegaan. Het nieuwe hart van ons dorp, waarin school, dorpshuis elim, kinderopvang en alle medische voorzieningen van het dorp...

Lees meer

Dorpsbelang schenkt e 10-000 euro

Zo vlak na de eerste grote sponsoractie, de “vuurkorf-wandeltocht” en net voor het slaan van de eerste paal, werd het Elim bestuur en al haar vrijwilligers compleet verrast met een schenking van maar liefst € 10.000 euro door dorpsbelang. De jaarvergadering van...

Lees meer

‘KEALSKEARDE’ BEAM

Us moaie beam fan Skearnegoutum hielendal koartwike! Mar yn in stikje earder op dizze site stiet dat it allegear goed komt: 'snoeien doet groeien'. Se is no al in ymposante ferskining. Noch'ris in smûk bankje (hokker kant sille we dan út sjen?) under de beam en de...

Lees meer

Project Sanne

Aan de Fleardyk 29 is bij Wouter Boekel en Betty Gietema een bijzonder project voltooid of net begonnen...: 't is dan crisis tijd, maar op liefde moet je niet bezuinigen en zie-daar dit project. "Gaat vandaag de dag in menig bouwbedrijf het mes, op dit adres krijgt...

Lees meer

Natuurgebied krijgt info bord

Nieuw: Bord met Oeverzwaluwinformatie. Bij de realisatie van de oeverzwaluwenwand in ons natuurgebied “Oer it Lange Rek” (zuid) is eerdaags gebruik gemaakt van subsidiegeld van de provincie. Met dit zelfde provincie geld wordt ons dorp nu een prachtig paneel...

Lees meer

Oerlast hondenpoep

Wethouder Maarten Offinga geeft deze maand het startsein voor het project 'aanpak overlast hondenpoep'. In ons dorp zijn reeds een aantal hondenpoep toiletten aanwezig, echter de bovengrondse containers worden vervangen door ondergrondse containers en dat zal...

Lees meer

Nieuwe walbeschoeiing

it iis is noch mar amper ut de sleatten of de minsken wurde warber. Een kraan bij de wal, het lijkt even op "iemand van de wal in de sloot helpen..." De Familie Knol van De Terp dacht er anders over: "Het is nu mooi weer voor een nieuwe walbeschoeiing achter onze tuin...

Lees meer

Wndeltocht 16 februari a.s.

Het bestuur en de vrijwilligers van dorpshuis Elim zijn volop bezig met de voorbereidingen van de fakkel-wandeltocht op zaterdagavond 16 februari a.s. ten behoeve van de financiering van ons nieuwe dorpshuis. Uiteraard rekenen zij erop dat alle inwoners van...

Lees meer

“Mzikale”picknicktafel geplaatst

Het picknickbankje, gekregen van shantykoor "de Brûskoppen" is afgelopen zaterdag geplaatst in It Lange Rek. Wij danken de shantymannen hier hartelijk voor. M.b.t. het fietspad langs de Zwette dat Leeuwarden en Sneek met elkaar moet verbinden en een mooie fietsroute...

Lees meer

Succes voor jesband

Zaterdag, 26 januari j.l presenteerde de jesband van Excelsior zich op het muziekfestival in Oppenhuizen en gaven een erg geslaagd optreden waarbij een drietal stukken werden gespeeld. Een mooi optreden waarbij onze jongens en meiden kleding aantrokken die pasten bij...

Lees meer

Disney het nieuwe thema

Afgelopen vrijdag op 25 januari hield de Oranjevereniging Scharnegoutum zijn openbare jaar-vergadering. De vergadering werd goed bezocht door 25 belangstellende leden en werden onthaald met koffie en oranjekoek. Na het openingswoord van voorzitter Geert Atsma werd het...

Lees meer

Biljarttoernooi 2013 een boppeslach

Het jaarlijkse biljarttoernooi begin januari was weer zeer geslaagd te noemen met ca. 120 deelnemers. De organisatoren Haitze Wiersma, Johan Wittermans, Geart Atsma (helaas geveld door griep) Thomas de Vries en Yme de Vries hadden zoals verwacht een en ander weer...

Lees meer

Arriva in Scharnegoutum

Vanaf 9 december verzorgt Arriva het regionale busvervoer in Noord- en Zuidwest-Fryslân en dus ook door Skearnegoutum... Om daar op leuke wijze aandacht aan te geven, kunnen reizigers een wens doen waar een bus in voorkomt. Tot en met maart 2013 laat Arriva elke maand...

Lees meer

Nieuwe praktijk gestart

Opening Shiatsu & Manuele praktijk te Scharnegoutum. Per 1 januari 2013 ben ik van start gegaan met mijn eigen praktijk voor Shiatsu & Manuele therapie. Mijn naam is Annie Kemper en ik informeer u graag over de mogelijkheden binnen mijn praktijk. Behandeling: Behalve...

Lees meer