Vanaf 9 december verzorgt Arriva het regionale busvervoer in Noord- en Zuidwest-Fryslân en dus ook door Skearnegoutum… Om daar op leuke wijze aandacht aan te geven, kunnen reizigers een wens doen waar een bus in voorkomt. Tot en met maart 2013 laat Arriva elke maand een wens uitkomen. Het past bij het streven van Arriva, dat actief is in heel Nederland, om meer te zijn dan zomaar een openbaarvervoerbedrijf dat reizigers van A naar B brengt. Voor Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog houdt het bijvoorbeeld in: de inzet van een compleet nieuwe vloot bussen en de inzet van Qliners, dit zijn snelle bussen op specifieke trajecten met

gratis WiFi aan boord.

Daarnaast zijn er Opstappers, onze bussen die gereserveerd kunnen worden om mensen in verafgelegen gebieden thuis te brengen. En wordt er veel aandacht besteed aan service. Reizigers kunnen bijvoorbeeld met vragen terecht bij de Arriva Stores in Leeuwarden, Heerenveen en Sneek. Of bij de Fryske Service Bus, die diverse plaatsen in de regio aandoet.

Goede reis!
Arriva wil iedereen die instapt een goede reis bieden. Roos Zevenboom, woordvoerder van Arriva: “Vandaar dat we een compleet nieuwe vloot bussen en Qliners inzetten, dit zijn snelle bussen op specifieke trajecten met gratis WiFi aan boord. Daarnaast zijn er Opstappers, onze bussen die gereserveerd kunnen worden om mensen in verafgelegen gebieden thuis te brengen.” En er wordt veel aandacht besteed aan service. Reizigers kunnen bijvoorbeeld met vragen terecht bij de Arriva Stores in Leeuwarden, Heerenveen en Sneek. Of bij de Fryske Service Bus, die diverse plaatsen in de regio aandoet.

Dienstregeling en abonnementen
De nieuwe dienstregeling gaat in op 9 december. Dit betekent andere routes en andere vertrektijden. Een aantal jaar- en maandabonnementen zullen verdwijnen. Hiervoor komen nieuwe abonnementen in de plaats. Lopende abonnementen blijven ook na 9 december geldig. Wat er precies verandert, kunt u terugvinden op www.arriva.nl/fryslan.