Het picknickbankje, gekregen van shantykoor “de Brûskoppen” is afgelopen zaterdag geplaatst in It Lange Rek. Wij danken de shantymannen hier hartelijk voor. M.b.t. het fietspad langs de Zwette dat Leeuwarden en Sneek met elkaar moet verbinden en een mooie fietsroute wordt, zullen we een gesprek hebben met mensen van de gemeente SWF om te informeren naar het tijdstip van aanleg van het fietspad door de Flearen. Het trajectgedeelte bij o.a. Easterwierrum en Bozum wordt nog dit jaar gerealiseerd en bij ons dorp waarschijnlijk in de loop van 2013.

Ook zullen we praten over het

bij de Flearen trekken van de verpachtte grond.

De huidige pachter heeft daar bij ons al instemming mee betuigd.In december gaan we met een rietsnijdersbedrijf de Flearen en it Lange Rek bekijken om te komen tot een overeenkomst waarbij, met gesloten beurzen, het riet jaarlijks wordt verwerkt en afgevoerd. Uitgangspunt is dat steeds enkele delen riet in beide terreinen blijft staan vanwege het natuurbelang voor de riet- en moerasvogels.Er hebben tenminste 4 paartjes oeverzwaluwen gebroed en jongen voortgebracht in de zwaluwwand.

Rouke van der Meer heeft weer een ijsvogel gespot en er verblijven momenteel veel watersnippen in It Lange Rek omdat het er nat is. De bergeenden hebben voor het tweede jaar jongen gehad die jammer genoeg zijn opgevreten. Roeland Niemarkt signaleert momenteel puttertjes in het veld.Op het eerste gezicht deze herfst geen bessen aan de struiken. Waar vorig jaar veel zwarte bes was, nu niets te vinden (of is er een dorpsgenoot wezen plukken????) Bij nader onderzoek is er echter wel veel rode bes in de bossage’s. Goed voor de doortrekkende vogels dit najaar. Tot zover de laatste ontwikkelingen van ons natuurfront.