Het bestuur en de vrijwilligers van dorpshuis Elim zijn volop bezig met de voorbereidingen van de fakkel-wandeltocht op zaterdagavond 16 februari a.s. ten behoeve van de financiering van ons nieuwe dorpshuis. Uiteraard rekenen zij erop dat alle inwoners van Scharnegoutum deze activiteit in welke vorm dan ook gaan ondersteunen!!!!

GEVRAAGD:
langs de route van de fakkeltocht: Wie heeft een vuurkorf en wil die laten branden langs de route? Aanmelden kan via tel. 419695 of e-mail holtrop.nauta@ziggo.nl