it iis is noch mar amper ut de sleatten of de minsken wurde warber. Een kraan bij de wal, het lijkt even op “iemand van de wal in de sloot helpen…” De Familie Knol van De Terp dacht er anders over: “Het is nu mooi weer voor een nieuwe walbeschoeiing achter onze tuin langs de opvaart van de Zwette”.

Omdat het pad naast de woning te krap was moest de hele operatie over het water.