Wethouder Maarten Offinga geeft deze maand het startsein voor het project ‘aanpak overlast hondenpoep’. In ons dorp zijn reeds een aantal hondenpoep toiletten aanwezig, echter de bovengrondse containers worden vervangen door ondergrondse containers en dat zal fasegewijs in de gehele gemeente plaatsvinden. De handhaving zal meer aandacht krijgen. Het niet opruimen van de hondenpoep wordt niet meer afgedaan met een waarschuwing, maar direct beboet. Handhaving wordt zowel door toezichthouders in uniform als in burger gedaan. De boete bedraagt 130 euro. De gemeente hoopt hiermee op een grote gedragsverandering van de hondenbezitter.