Ruim 130 mensen waren vrijdagavond 16 maart jl. aanwezig in dorpshuis Elim bij de presentatie van het ontwerp voor de nieuwe MFA op de huidige locatie school. Na een kort woord van welkom door wethouders Sjoerd Tolsma van de gemeente Súdwest-Fryslân werd het ontwerp toegelicht door architect Jan Tromp.
Hij gaf aan dat dit ontwerp de instemming heeft van alle betrokken partijen en ook niet meer gewijzigd zal worden. In de nieuwe MFA zal het dorpshuisgedeelte aan de kant van de Legedyk komen en de school, met daarin de kinderopvang “Thuis bij Thea “, aan De Terp kant. Het schoolgedeelte krijgt twee verdiepingen.
In het hart van de MFA komt de grote multifunctionele ruimte. Overdag wordt dit gedeelte gebruikt door school en ‘s avonds voor activiteiten van het dorpshuis zoals de repetitieavonden van o.a. koren en muziekkorps maar ook toneeluitvoeringen e.d. De planning is dat het plan in mei door de gemeenteraad definitief wordt goedgekeurd. Het streven is dat na de zomervakantie de kinderen naar de tijdelijk huisvesting gaan bij de Trekskûte. In de herfst wordt dan de huidige school volledig gesloopt en kan in begin 2013 met de bouw van de nieuwe MFA worden gestart. Oplevering kan dan plaatsvinden omstreeks de jaarwisseling van 2013/2014. Dit wel onder de voorwaarde dat de gemeenteraad er voorgaat om in mei groen licht te geven en er niemand uit Scharnegoutum bezwaar aantekent. Voor wat dit laatste betreft zijn we vol vertrouwen want het is een prachtig ontwerp dat zeker een aanwinst is voor het dorp.