Vandaag, vrijdag 15 maart 2013, is de bouw van de nieuwe Multi functionele Accomodatie in Scharnegoutum dan eindelijk officieel van start gegaan. Het nieuwe hart van ons dorp, waarin school, dorpshuis elim, kinderopvang en alle medische voorzieningen van het dorp samenkomen.

Een begin was natuurlijk al lang gemaakt, te beginnen bij de sloop van het oude schoolgebouw en het tijdelijke onderkomen voor de schoolkinderen.

Vandaag sloeg wethouder Tolsma van de gemeente Súdwest Fryslân, samen met Sietse Holtrop, Dukke Hofman, Ronald en Thea Keuning en drie schoolkinderen, nl. Wessel en Jitze Bleeker en Silke Knol op ludieke wijze de “eerste” paal in de grond. Inmiddels zijn natuurlijk de echte dragers van de fundering van het gebouw al aangebracht en kan Bouwcollectief Sneek voortvarend verder werken aan ons nieuwe MFA.

Het was fris deze morgen, maar wel droog en helder en het was bijzonder feestelijk met de aanwezigheid van

de betrokkenen, waaronder alle kinderen van onze basisschool Op`e Hichte. Na afloop togen we naar Elim waar het gezellig was en de koffie en frisdrank goed smaakten. We zien nu al uit naar het gereedkomen en openen van het nieuwe MFA, maar zullen eerst nog heel veel bouwactiviteiten kunnen bewonderen.

Het zal de komende tijd een drukte van belang blijven aan de Legedyk. Laten we vooral voorzichtig zijn in het verkeer dat bij tijd en wijle wel eens hectisch kan zijn. U wordt via deze site en de doarpsomropper steeds op de hoogte gehouden met foto`s en artikeltjes als er wat te vertellen valt. Alle foto`s die deze dag gemaakt zijn kunt U binnenkort op deze site vinden.