Zo vlak na de eerste grote sponsoractie, de “vuurkorf-wandeltocht” en net voor het slaan van de eerste paal, werd het Elim bestuur en al haar vrijwilligers compleet verrast met een schenking van maar liefst € 10.000 euro door dorpsbelang. De jaarvergadering van vrijdag 8 maart jl. bleek het juiste moment voor deze geweldige gift. Stichting Dorpsbelangen Scharnegoutum/Loënga volgt namelijk de gang van zaken rond het nieuwe MFA nauwlettend en geeft namens de totale dorpsbevolking nu een financiële impuls voor de eerst volgende sponsoractie.
Vindt u een nieuw MFA ook belangrijk, lijkt het u leuk om een steentje bij te dragen in de bouw. Dan kan dat… In een huis aan huis actie krijgt u komende week een belangwekkende envelop!!!