Afgelopen vrijdag op 25 januari hield de Oranjevereniging Scharnegoutum zijn openbare jaar-vergadering. De vergadering werd goed bezocht door 25 belangstellende leden en werden onthaald met koffie en oranjekoek. Na het openingswoord van voorzitter Geert Atsma werd het jaar- en financiënverslag voorgelezen. Ook bij de Oranjevereniging werd een tanende belangstelling binnen het dorp waargenomen. Dit begint toch wel zorgelijk te worden. Financieel werd een positief boekjaar gemeld.
Bij de Feestoptocht-commissie had Geeske Plantinga zich teruggetrokken en haar plaats is overgenomen door Gerrie Visser.

Ook dit jaar kunnen we weer een actieve Oranjevereniging op 30 april en 5 mei verwachten. Ook het traditionele dodenherdenking op 4 mei wordt met andere verenigingen weer gestalte gegeven.
Na de zomervakantie is weer het grote dorpsfeest. De week begint op woensdagavond met de optocht en eindigt in tegenstelling met voorgaande edities met het matinee op zaterdag. De grote hamvraag van de avond was welk thema is favoriet onder de aanwezigen. De volgende thema’s werden voorgesteld: Disney, Media, en Fantasie. Na het tellen van de handen kwam is Disney het thema voor het komende dorpsfeest.
Dus we kunnen met zijn allen aan de slag!!!!