2010 – 2011

nieuwsarchief

2010 – 2011

Michel Beukens En Vera Spitse

Drabbelterp 12 november 2011 – Vorige week is Michel Beukens uit Scharnegoutum gekozen tot Jeugdprins van Carnavalsvereniging De Oeletoeters voor 2012! Dat gebeurde allemaal tijdens een groots Griezelfeest in de Oeletoeters-residentie De Hofnar aan de Waterhoenstraat...

Lees meer

Wijn En Wiskyschuur Blijft Voorop Lopen

Vanmiddag om 15.30 verricht wethouder Ekhart de officiele handelingen die het in gebruik nemen van het systeem 'ageviewers' mogelijk maken. Ágeviewers is een systeem dat het mogelijk maakt, op afstand, de leeftijd van een potentiele koper in te schatten. Vanuit een...

Lees meer

IJs kopen of bestellen?

Mmmmmm het lekkerste ijs bestellen, dat doet u door "Tikje anders" even te bellen..! IJsmakerij Tikje anders is gestart in juli 2011. Onze dorpsgenoten Piri Schaaper en Anna de Vreeze zijn de twee gediplomeerde ijsbereiders, en hebben samen meer dan voldoende kennis...

Lees meer

Jongens Kaatsen

Zaterdagmiddag hield de kaatsvereniging "De Lytse Stuit" te Scharnegoutum een kaatspartij voor jongens uit IJlst, IJsbrechtum en Tirns. Natuurlijk deden de Scharnegoutummers ook mee. Er namen 18 jongens aan deel en er werd goed gekaatst.Uitslag; 1.H. Grunstra en G....

Lees meer

Zeldzame Roerdomp Gezien

De telefoon rinkelt bij vogelwachter Jan Luimstra het is dorpsgenoot Cees van Elven die een bijzondere melding maakt. In it Lange Rek heeft hij in het riet de Roerdomp gezien. Een zeldzame waarneming van een vogel die lijkt op een reiger maar die door zijn bijzondere...

Lees meer

t Is Volop Maitiid

't Is maitiid overal, de vogels, de bomen de planten geniet ervan... Dit heb je als je buiten loopt dan krijg je dat vreemde gevoel van hoop al het nieuwe leven om je heen, de lammetjes, de veulens, de kuikentjes wankel op de been. En al dat nieuwe leven, de lente dat...

Lees meer

Steun Voor Verzet Zendmast -2-

Op 24 mei 2011 was er een hoorzitting op het stadhuis in Sneek betreffende de zendmast die KPN wil plaatsen aan de Trekdyk 2 te Scharnegoutum. De gemeente heeft dit geweigerd en KPN heeft daarom een bezwaarschrift ingediend. Wij zijn met 6 man bij die hoorzitting...

Lees meer

Jan Wagenaar Blijft Sterkste Man

Onze eigen sterke man Jan Wagenaar blijft de sterkste man van Noord- Nederland. Afgelopen zondag wist jan Wagenaar, voor de vierde keer op rij, zijn titel sterkste man van Noord- Nederland te behalen. Bij het onderdeel gewichtheffen lukte het hem negen keer 125 kilo...

Lees meer

Hoorzitting Hoge Zendmast In Scharnegoutum

Op 24 mei 2011 om 15.15 uur is er een hoorzitting over de hoge zendmast in de Waltakamer v.h.stadhuis, ingang Marktstraat 15 te Sneek. KPN heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college om geen vergunning te verlenen voor een zendmast aan de...

Lees meer

Zomerhuisje Te Huur

Julius Huistra van de Legedyk probeert altijd wel eens wat grappigs; nu heeft hij twee eendekorven in de verhuur voor lezende eenden met een zeer vroeg zomer gevoel... Welnee hij heeft een leuk en gezellig vakantiehuisje op zijn erf, wat je vrij kan vertalen naar...

Lees meer

Nieuwe Brug Sint Martensdyk

Al enkele weken is het stil op de bouwplek. Menigeen vraagt zich af, waarom Wel het zit zo. In de fundatie is een tegenvaller ondekt. Konstruktieve , aanpassing is nodig. Het maken van een nieuwe berekening en tekening heeft enkele weken geduurd. Nu , zijn de juiste...

Lees meer

Resinsje Fleane, Fleane, Fûgelfrij

Fleane, fleane, fûgelfrij. Ferline jier, krekt foar de simmer krige ik samar spontaan de fraach: “Geart wolsto de printkladde fan myn boekje lêze en fan kommentaar fersjen. Do pielst altiten mei it Frysk om en skriuwst sels ek wol, dus doar ik it dij wol te freegjen.”...

Lees meer

Straat IIsbaan Heeft IJsbaan

De aanhoudende soms matige vorst maakt in beperkte mate het schaatsen op de Zwette mogelijk, uiteraard met grote voorzichtigheid maar op de eerste inham van het nieuwbouwplan tot aan het bruggetje is volgens "ijsmeester Gerrit Lam" het ijs uiterst betrouwbaar voor...

Lees meer

Scharnegoutum Kiest Eigen Totaalplan

Afgelopen vrijdagavond 20 november jl . hebben, dorpsbelangen Scharnegoutum, PSBO Wymbritseradiel, bestuur peuterspeelzaal, Stichting buitensport Scharnegoutum en bestuur dorpshuis Elim, in dorpshuis Elim een gezamenlijk plan gepresenteerd aan de bevolking van...

Lees meer

De Stadige Strikers Clubkampioen

Easterein: Het is er dan toch van gekomen. Vaak behaalden de dammers uit Scharnegoutum de tweede plaats. Zaterdag werd er evenwel gewonnen. Alle tegenstanders, drie achttallen werden met 4.5 – 3,5 verslagen. In historische gebeurtenis. In hun 28 jarige bestaan was...

Lees meer

Hekelen Natuurgebied

Op dit moment zijn ook in de natuurterreinen de hekkelwerkzaamheden in volle gang. De sloten worden rondom opgeschoond, zowel machinaal als ook met de hand. Vorig jaar hebben wij fijn kunnen schaatsen op de waterplas in Oer ’t Lange Rek, om het ijsplezier dit jaar ook...

Lees meer

Jouke Pechvogel

De hekkelklus in de waterplas liep afgelopen zaterdag op rolletjes maar eindigde op krukken... In het staartje van de werkzaamheden werd nog even met man en kracht de zware vlonder vertild toen het onheil geschiedde, tot grote schrik verstapte Jouke van Schepen zich...

Lees meer

Vernielingen En Overlast Op Schoolplein

De laatste weken gaat het op het schoolplein buiten de schooltijden weer helemaal mis. Veel afval op het plein, containers gaan omver, een hek werd gemolesteerd en er is glasschade door voetballende kinderen/oudere jeugd. Daarnaast wordt er met brommers op het plein...

Lees meer

Eerste Levensjaar Van De Flearen en ‘t Lange Rek

Nu de herfst waarin we in onze gebieden misschien nog iets van de vogeltrek kunnen waarnemen, aanstaande is, verstrijkt ook het eerste levensjaar van de Flearen en `t Lange Rek. Nog voor de opening hebben veel dorpsgenoten door te schaatsen op `t Lange Rek, dit...

Lees meer

Stenen Ingemetseld

OER IT LANGE REK - Tijdens de opening van dit gebied zijn stenen door de kinderen van de school gelegd, onder het motto "een steentje bijdragen..." De stenen zijn toenertijd beschilderd en van eigen naam voorzien. Een aantal leden van de vrijwilligersgroep hebben deze...

Lees meer

Ofskie Fan Klaas Looper en Fre Dijkstra

In alderheechst skouderklopke, elts fertsjinnet wolris in skouderklopke of in plomke. Minsken mei hert binne belangryk foar de leefberens foar it doarp. Klaas Looper en Fre Dijkstra binne twa minsken dy’t fan it earste begjin ôf dwaande west ha mei de doarpssite...

Lees meer

Op É Hichte Weer Kampioen Schoolschaken

Voor de zevende keer is de basisschool Op é Hichte schoolschaakkampioen. Het team bestaand uit Alec Sealy, Tim de Leeuw en de broers Lars en Niels Jansen wist in Buitenpost de titel in de wacht te slepen. Aan dit toernooi deden veertien teams deel, die zich via...

Lees meer

Ds. Sytze Ypma Bevestigd In Scharnegoutum

Ds. Sytze Ypma bevestigd in Scharnegoutum. Ds Sytze Ypma is op zondagmiddag 31 augustus bevestigd in de Martenstsjerke te Scharnegoutum door Ds Hotske Postma. Dit gebeurde in een druk bezochte dienst die werd bijgewoond door ruim 200 mensen. Na afloop van de dienst...

Lees meer

Hooien

Zin om nog eens ouderwets te hooien, zoals vroeger bij de boer in de ûngetiid? Volwassenen en oudere kinderen zijn van harte welkom om op donderdagavond, 2 juli a.s.om 7 uur te komen helpen hooien in Oer`t lange rek. Empactec heeft voor ons gemaaid. We gaan het hooi,...

Lees meer

Ovonde Bijna Gereed

Nabij Scharnegoutum op de kruising Spears en de afslag Sybrandaburen zijn de werkzaamheden aan de ovonde bijna klaar. De ovonde is een nieuw fenomeen in neerlands verkeersland. Volgens de verkeersdeskundigen is de ovonde - een ovalen rotonde - veiliger voor fietsers...

Lees meer

Bernekrieg Ien Grut Feest

Bernekriich: Ofrûne sneon de 23e wie it wer grut feest yn doarpshus Elim, op dizze dei wie der middeis en jouns foar alle skoalgeande bern de tradisjionele bernekriich foar in fryske foardracht en/of playback. Mei sa 'n 28 dielnimmers en troch de goeie organisaasje...

Lees meer

Man Wordt Onwel En Breekt Heup

Het was wel even schrikken afgelopen vrijdag bij bakkerij Feenstra. Een onbekende klant werd onwel en zakt daarbij inelkaar en breekt ter plekke zijn heup. Gelukkig was huisarts Jansen snel ter plekke, kon vanuit zijn deskundigheid de situatie meteen beoordelen en...

Lees meer

Kilometer Vreter

Onze dorpsgenoot Andries Sijszeling heeft voor rijwieltoerclub Rally 20.775 kilometer bijelkaar gefietst... Helemaal goed voor brons.

Lees meer

Bureau BCN Precenteert Resultaten Nieuwbouw

DONDERDAG 11 JUNI 20:00 uur in Elim aanstaande donderdag dus, een belangrijke bijeenkomst over eventuele nieuwbouw van het dorpshuis in samenwerking met de bouw van een nieuwe school, sportaccomodaties en andere geintresseerde investeerders. Het bureau BCN-Drachten...

Lees meer

Wethouder Opent Fraaie Speeltuin

Gisteren opende wethouder Sietske Kanselaar op feestelijke wijze onder luidt applaus van de vele kinderen en hun ouders de gloednieuwe speeltuin in ons dorp. Het resultaat is een zeer boeiend en uitdagend speelparadijs voor kinderen, zowel voor de hele kleintjes als...

Lees meer

Natuurgebied Waar Eldorado

OER IT LANGE REK/DE FLEAREN- Recreatie en natuur om het dorp , de boompjes barsten uit hun knop en het prille groen schijnt over de blaadjes, in beide natuurgebieden 'dringen' al een heleboel vogels binnen. De eerste jonge kieviten zijn gesignaleerd gevolgd door de...

Lees meer

Koor Shir Ha Sjirm In De Stipel Runte

WOMMELS- Koor Sjir ha Sjirim is deelnemer van het grootste korenfestival van Friesland, wat dit jaar neerstrijkt in Littenseradiel. In een dag tijd, op zaterdag 16 mei, worden er tijdens de elfde editie van de Stipelrunte meer dan 130 korte concerten gegeven door maar...

Lees meer

Oproep Aan Creatieve Jeugd/Jongeren In Ons Dorp

Ben je ook graag aan het tekenen en schilderen? Lijkt het je leuk om ook eens te exposeren? Dan is dit je kans! We zouden het n.l. heel leuk vinden om de zaal van Elim dit voorjaar/zomer te 'vullen 'met kunstwerken van de jeugd/ jongeren uit ons dorp! Of je nu tekent...

Lees meer

Trainingsveld Op De Schop

Rond het voetbalveld "de Kromme Tille" is momenteel weer volop grond activiteit. Zand wordt aangevoerd, kranen die draaien en tractoren die egaliseren. “Krijgen we kunstgrasvelden…?” werd er al gespeculeerd. Nee, het oude trainingsveld gaat volledig op de schop en...

Lees meer

Spoedeisende Huisartsenhulp

Vanaf 2 mei zullen wij gebruik kunnen maken van de Dokterswacht Friesland in Sneek. Voor spoedeisende huisartsenhulp, buiten de normale uren, kan men zich wenden tot het Antoniusziekenhuis in Sneek, bij de ingang van de spoedeisende hulp. Neemt u uw persoongegevens en...

Lees meer

Jeu De Boules

Onze club kan best nog wat versterking gebruiken.Begin mei starten we weer met onze wekelijkse middagen op het veld bij de sportkantine en daar is het altijd een gezellige boel en dat blijft hopen we ook zo. Maar zonder actieve spelers doen we niet veel dus kom op en...

Lees meer

Solisten Concours Excelsior

Op woensdag 3 februari jl. was het weer zover: het jaarlijkse solistenconcours van Excelsior. Op deze avond kon ieder lid, jeugd of volwassene, zijn of haar talenten ten gehore brengen. Er was dit jaar een groot animo bij de jeugd, met maar liefst dertien...

Lees meer

Lintje Voor Otto Anne Koopmans

Otto Koopmans 47 uit Scharnegoutum is dinsdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld van burgemeester Jacob Reitsma tijdens het jubileumontbijt van de Praktijkopleiding Bouw in Leeuwarden. Koopmans krijgt zijn onderscheiding...

Lees meer

Zielsverbanden

Anneke Meiners uit Scharnegoutum echtgenote van dominee Sietse Ypma schreef een scheurkalender gebaseerd op familie opstellingen. 'Zielsverbanden' heet de kalender voor 2010. Theologe Meiners houdt zich sinds enkele jaren bezig met familie opstellingen en zocht voor...

Lees meer

De Nieuwe School

Er zijn dit najaar 5 architecten benaderd om met een eerste ontwerp van de nieuwe school te komen en alle vijf hebben zij de uitnodiging aangenomen. De presentaties zijn, zonder vermelding van de naam van de architecten, op school ten toon gesteld. Het ging bij deze...

Lees meer