Afgelopen vrijdagavond 20 november jl . hebben, dorpsbelangen Scharnegoutum, PSBO Wymbritseradiel, bestuur peuterspeelzaal, Stichting buitensport Scharnegoutum en bestuur dorpshuis Elim, in dorpshuis Elim een gezamenlijk plan gepresenteerd aan de bevolking van Scharnegoutum. Dit als alternatief op het advies van het college van B & W Wymbritseradiel aan de gemeenteraad betreffende locatiekeus nieuwe school en verzoek MFC in Scharnegoutum. De ruim 160 aanwezigen hebben vrijdagavond jl. unaniem aangegeven volledig achter onderstaand voorstel van de gezamenlijke besturen te staan

DE VARIANT: “SCHOOL – ELIM, 100% GEDRAGEN”.

1.Scharnegoutum stapt af van het streven een MFC te realiseren, maar kiest voor een brede school en een combinatie van zorg en dorpshuis;

2.locatie school is achter het hoofdveld zuidzijde, verlengde Alddyk;(zie schets op deze site i.d. rubriek ingezonden)

3.locatie zorg / dorpshuis is oude locatie school; (zie schets op deze site i.d. rubriek ingezonden)

College en raad hebben ondertussen het plan van Scharnegoutum, inclusief onderbouwing, ontvangen en worden opgeroepen uitvoering te geven aan dit plan dat 100 % gedragen wordt in Scharnegoutum.

Alle inwoners van Scharnegoutum zijn en worden opgeroepen 24 november, a.s. dinsdagavond 19.15 uur naar de raadscommissie – en gemeenteraadsvergadering in het gemeentehuis van Wymbritseradiel te komen om blijk te geven dat Scharnegoutum achter het plan staat van de gezamenlijke besturen !!!