Easterein: Het is er dan toch van gekomen. Vaak behaalden de dammers uit Scharnegoutum de tweede plaats. Zaterdag werd er evenwel gewonnen. Alle tegenstanders, drie achttallen werden met 4.5 – 3,5 verslagen. In historische gebeurtenis. In hun 28 jarige bestaan was Hartwerd altijd het grote struikelblok of Wirdum. Deze keer trokken de Strikers aan het langste eind.Het winnende achttal werd gevormd door de spelers Jelle Wiersma, Cor Kooistra, Sjoerd Jan Bakker, Willem Schaap, Bauke Dijkstra, Dooitzen Ykema, Ype Boelens en Ynte Dijkstra.
Debutant Ynte Dijkstra was de langst spelende strijder. Hij had in de laatste ronde aan remise genoeg om zijn club het zoet van het kampioenschap te laten proeven. Dijkstra liet iedereen lang in spanning zitten, maar de remise ontglipte hem niet. In de tweede klas werd Oudega I eerste. Zij promoveren nu weer naar de kampioensklas en wisselen van plaats met Gaastmeer. In de derde klas denderde Lollum/Waaksens over iedereen en zij wonnen niet alleen, maar kwamen ook in het bezit van het Hokwerda-schild. De prijs voor het achttal dat de meeste bordpunten haalt.