Op dit moment zijn ook in de natuurterreinen de hekkelwerkzaamheden in volle gang. De sloten worden rondom opgeschoond, zowel machinaal als ook met de hand.

Vorig jaar hebben wij fijn kunnen schaatsen op de waterplas in Oer ’t Lange Rek, om het ijsplezier dit jaar ook weer mogelijk te maken is in de grote waterplas het waterpeil verlaagd naar landijs peil en is de plantengroei voor zover mogelijk verwijderd. Uiteraard vallen delen in de natuurgebieden om ecologische redenen buiten de hekkel verplichting. Met dit artikel hopen wij tevens mensen te prikkelen die tijdens een winter periode mede verantwoordelijk willen zijn voor de schaatsactiviteiten op de schaatsplas. Als vrijwilligers groep hebben we ons verantwoordelijk gemaakt voor het schaatsvertier in Oer it Lange Rek. Bent u schaatsliefhebber of heeft u feeling met winteractiviteiten meldt u zich dan bij ons aan als vrijwilliger.