WOMMELS- Koor Sjir ha Sjirim is deelnemer van het grootste korenfestival van Friesland, wat dit jaar neerstrijkt in Littenseradiel. In een dag tijd, op zaterdag 16 mei, worden er tijdens de elfde editie van de Stipelrunte meer dan 130 korte concerten gegeven door maar liefst 66 verschillende koren met in totaal 1500 zangers. Dat gebeurd op 9 verschillende locaties waaronder Wommels, Iens, Kubaard, Itens en Oosterend. Op www.keunstwurk.nl is er meer info te verkrijgen. De toegang is gratis.