OER IT LANGE REK/DE FLEAREN- Recreatie en natuur om het dorp , de boompjes barsten uit hun knop en het prille groen schijnt over de blaadjes, in beide natuurgebieden ‘dringen’ al een heleboel vogels binnen. De eerste jonge kieviten zijn gesignaleerd gevolgd door de jonge eendjes, de bergeenden, de nijlgans en de broedende meerkoeten. Een enkeling heeft een lepelaar gesignaleerd en de aalschover is een vaste gast. We kunnen steeds vroeger van dit uitbundige lenteseizoen genieten en nu zo dichtbij… En u weet we staan nog maar aan het begin.