Ds. Sytze Ypma bevestigd in Scharnegoutum.

Ds Sytze Ypma is op zondagmiddag 31 augustus bevestigd in de Martenstsjerke te Scharnegoutum door Ds Hotske Postma. Dit gebeurde in een druk bezochte dienst die werd bijgewoond door ruim 200 mensen.

Na afloop van de dienst werd Ds Ypma In een afgeladen Dorpshuis Elim door diverse sprekers toegesproken en op een ludieke wijze welkom geheten in Scharnegoutum door de beroepingscommissie.