Zin om nog eens ouderwets te hooien, zoals vroeger bij de boer in de ûngetiid?

Volwassenen en oudere kinderen zijn van harte welkom om op donderdagavond, 2 juli a.s.om 7 uur te komen helpen hooien in Oer`t lange rek. Empactec heeft voor ons gemaaid. We gaan het hooi, dat in een natuurgebied niet mag blijven liggen, bijeen harken en op een centrale plek opslaan. De gemeente gaat het daarna later afvoeren.

Waarschijnlijk gaan we ook vrijdagavond en mogelijk zaterdag overdag nog aan de slag. Over precieze tijdstippen kunt U bij het bestuur navraag doen. Ook de Flearen moet natuurlijk aan de beurt komen.

Wanneer het U/Jou leuk lijkt mee te doen, neem dan zo mogelijk een (hooi)hark of vork (gripe) mee. Onze voorraad is enigszins beperkt.

Na afloop van het werk zorgen wij ervoor dat de dorstige kelen gelest kunnen worden. We maken er een gezellig hooifeest van.

Het bestuur van de Stifting Natuergebiet de Flearen/Oer`t Lange Rek.