DONDERDAG 11 JUNI 20:00 uur in Elim aanstaande donderdag dus, een belangrijke bijeenkomst over eventuele nieuwbouw van het dorpshuis in samenwerking met de bouw van een nieuwe school, sportaccomodaties en andere geintresseerde investeerders. Het bureau BCN-Drachten heeft de afgelopen maand onderzoek gedaan naar een viertal varianten van nieuwbouw. Over de resultaten van dit onderzoek en de eventuele betekenis hiervan zult u worden geinformeerd. U wordt op de hoogte gehouden van de actuele zaken, het proces de haalbaarheid etc. We rekenen op iedereen, want het gaat ons allemaal aan !!!!