Zaterdagmiddag hield de kaatsvereniging “De Lytse Stuit” te Scharnegoutum een kaatspartij voor jongens uit IJlst, IJsbrechtum en Tirns. Natuurlijk deden de Scharnegoutummers ook mee.

Er namen 18 jongens aan deel en er werd goed gekaatst.Uitslag; 1.H. Grunstra en G. Tjalsma, 2. A. de Schiffart en Henk van der Laan. De troostprijs ging naar de heren S. de Boer en Kl. de Boer.

Op zaterdag 26 augustus is er een ledenkaatswedstrijd.

Bron; Sneeker Nieuwsblad