De telefoon rinkelt bij vogelwachter Jan Luimstra het is dorpsgenoot Cees van Elven die een bijzondere melding maakt. In it Lange Rek heeft hij in het riet de Roerdomp gezien. Een zeldzame waarneming van een vogel die lijkt op een reiger maar die door zijn bijzondere bruine schutkleur bijna niet opvalt in het rietland. Deze vogel is schaars in Nederland maar dankzij de ontwikkeling van nieuwe natuurterreinen is er sprake van enig herstel. Cees heeft de vogel meerdere malen gezien en dat is best uniek want deze vogel met zijn mysterieuse imago laat zich maar moeilijk zien. Maar het blijkt dat er in het nieuwe natuurterrein in ons dorp al voldoende vissen, insekten, kikkers en muizen zitten wat tot het voedsel behoord van deze vogel.