Op woensdag 3 februari jl. was het weer zover: het jaarlijkse solistenconcours van Excelsior. Op deze avond kon ieder lid, jeugd of volwassene, zijn of haar talenten ten gehore brengen. Er was dit jaar een groot animo bij de jeugd, met maar liefst dertien deelnemingen! Alle deelnemers werden beoordeeld door jurylid Metsje Cnossen. Alle deelnemers kregen een certificaat met een beoordeling en een mooi vaantje. Eervolle vermeldingen waren er voor Marcel Bakker en David Kingma: hun lef, muzikaliteit en toon heeft indruk gemaakt bij de jury. De beker ging naar Jesse de Jong, die op overtuigende wijze het stuk ‘Promises’ speelde. Bij de volwassenen ging de beker naar Marinus Bakker. (Op de foto het optreden van de groep jongste vlnr. Steven Reinink, Remco Zijlstra, Adrie Visser, Hessel de Groot, Wytse de Vries, Piter Gerbrandy).