Otto Koopmans 47 uit Scharnegoutum is dinsdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld van burgemeester Jacob Reitsma tijdens het jubileumontbijt van de Praktijkopleiding Bouw in Leeuwarden.

Koopmans krijgt zijn onderscheiding vanwege zijn grote betrokkenheid bij de praktijkopleiding bouw, als aanjager van een samenwerking tussen de VSPB regio’s Friesland, Zwolle en Kampen. Mede verantwoordelijk voor Bouwen aan de Bouw, bestuurslid van de afdeling Sneek van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de bouwnijverheid, en uiteraard ook voor zijn activiteiten in Scharnegoutum. 10 jaar actief als bestuurslid van de oranjevereniging.