Op 24 mei 2011 om 15.15 uur is er een hoorzitting over de hoge zendmast in de Waltakamer v.h.stadhuis, ingang Marktstraat 15 te Sneek.

KPN heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college om geen vergunning te verlenen voor een zendmast aan de Trekyk 2 te Scharnegoutum. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Deze commissie bestaat uit L.van Kats (voorzitter), de heer N.Nicolai (lid) en wordt bijgestaan door dhr. N.J.de Jong (ambtelijk secretaris)
U bent uitgenodigd voor deze hoorzitting. Zendmasten: Bij Google intypen : Fitplein.nl daarna Snelzoeker kiezen en intypen: Straling zendmasten. Daarna aanklikken wat je wilt lezen e.d. Heeft men nog andere/meer informatie, dan graag doorgeven.