Berichten

Agenda

Berichten

Nieuws van doarpsbelang december 2021

Inloopavond nieuwbouw De onlangs gehouden inloopavond over de nieuwbouwplannen is een succes geweest. Ondanks de covid omstandigheden kwamen 50 dorpsgenoten naar het Swettehûs. Allen hebben ze op een sheet aangekruist welk type woningen volgens hen gebouwd zouden...

Projecten doarpsbelang 2021

Beste leden van Doarpsbelang,  Eind 2020 lieten veel leden van onze Vereniging ons via een mail weten in te stemmen met de projecten van dorpsbelang over 2020 . De opvatting van onze leden zijn doorslaggevend voor het Bestuur van het Ondernemersfonds SWF. Dit bestuur...

Bericht van dorpsbelang

In de Omropper hebben we de laatste maanden weinig nieuws met U gedeeld. Dit had zo zijn redenen. Wel hebben we U laten weten dat al onze projecten 2019 waren afgerond, terwijl het project Berghok Sportveld in 2021 nog wordt uitgevoerd. De bewegwijzering bij onze...

Bestuursvergadering dorpsbelang

Het bestuur vergaderde inmiddels twee maal met behulp van een video verbinding. We kunnen U hierover het navolgende vermelden: - Er zijn geen reacties ontvangen m.b.t. de oproep digitaal te reageren op de jaarstukken 2019, er zijn geen op-of aanmerkingen ontvangen,...

Laatste oproep leden dorpsbelang

Op ons verzoek aan de leden van dorpsbelang zich uit te spreken over de projecten die we in het kader van de subsidies uit het Ondernemersfonds hebben gerealiseerd, heeft niemand gereageerd. Wij roepen U dringend op dit alsnog te doen. We verwijzen daarbij naar de...

Instemming leden

Zie ook ons bericht in de Doarpsomropper van november 2020  Instemming leden doarpsbelang  nodig met onze projecten 2019  Ondernemersfonds SWF vraagt de leden van doarpsbelang  naar hun mening over de bestedingen die doarpsbelang heeft gedaan uit de subsidies van hun...

In Scharnegoutum bouwt men niet voor leegstand

In Scharnegoutum bouwt men niet voor leegstand. Aanleiding Het  gesprek met wethouder Mark de Man en ambtenaar Sjoerd Brandsma waarin  is afgesproken dat Dorpsbelang met een nadere onderbouwing van zijn wensen zal komen. Inleiding, onze visie over wonen anno 2020 De...

Documenten jaarvergadering 2019 dorpsbelang

Onderstaand de digitale jaarstukken over 2019 voor de leden van Dorpsbelang. Op deze website en in de volgende Doarpsomropper berichten wij dat de jaarvergadering 2019 niet heeft kunnen doorgaan i.v.m. het corona virus in de periode maart/april 2020. We wilden dit...

Jaarvergadering 2019 | Contributies

Beste dorpsgenoten, Dit bericht is voor de leden van de Vereniging Doarpsbelang, maar ook voor niet leden, wanneer zij geïnteresseerd zijn in onze berichten. Er zijn twee onderwerpen waarover we U onderstaand willen berichten: De ledencontributies over 2019 en 2020 De...

Jaarvergadering 2019 | Documenten

Onderstaand de digitale jaarstukken over 2019 voor de leden van Dorpsbelang. Op deze website en in de volgende Doarpsomropper berichten wij dat de jaarvergadering 2019 niet heeft kunnen doorgaan i.v.m. het corona virus in de periode maart/april 2020. We wilden dit...